Skattedeklaration

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen i mars-april.  Om det inte finns något att tillägga eller korrigera i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver deklarationen inte returneras.

Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen (skatteåret 2017) är antingen

  • 3.4. eller 8.5. eller 15.5.2018

  • Den sista inlämningsdagen står antecknad i skattedeklarationens första sida.

Kom ihåg att kontrollera din förhandsifyllda skattedeklaration

Kontrollera alltid alla uppgifter i skattedeklarationen. Om uppgifterna är rätt och om det inte fattas några uppgifter, behöver du inte göra någonting. Om du inte returnerar din förhandsifyllda skattedeklaration, anser Skatteförvaltningen att du lämnat in skattedeklarationen utan några korrigeringar eller kompletteringar.

Komplettera eller korrigera vid behov

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Webbtjänsten handleder dig när du lämnar uppgifterna. Returnera inte den förhandsifyllda skattedeklarationen eller bilageblanketterna om du lämnar uppgifterna på nätet.För att anlita webbtjänsten behöver du ha personliga nätbankkoder. På nätet kan du deklarera och korrigera endast dina egna uppgifter.

Du kan deklarera uppgifterna även med den förhandsifyllda skattedeklarationen och bilageblanketterna. Skriv ut bilageblanketter

Om du deklarerar på papper, returnera skattedeklarationen och bilageblanketterna per post i returkuvertet. Skicka inga kvitton, verifikat eller originaldokument.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till den. Skatteförvaltningen kan bevilja förlängd inlämningstid för skattedeklarationen före den sista inlämningsdagen.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken