Skattedeklaration - jordbruksidkare

Jordbruksidkare lämnar in skattedeklarationen en gång om året (på våren). Den sista inlämningsdagen står på deklarationsblanketten.

Deklaration av moms förändrades 1.1.2017

  • Man kan deklarera och betala moms och andra skatter på eget initiativ i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).
  • Uppgifterna måste lämnas via nätet: man kan lämna momsdeklarationen med en pappersblankett endast av särskilda skäl (det går t.ex. inte att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).
  • Läs mera om att deklarera skatter på eget initiativ.

Sista inlämningsdagen för jordbrukets inkomstskattedeklaration är 28.2.2018

Använd e-tjänster

Logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med en Katso-kod.

Andra sätt att deklarera

Kom också ihåg att lämna momsdeklarationen

En jordbruksidkare ska alltid lämna en momsdeklaration om denne är införd i registret över momsskyldiga, även om det inte förekommit momspliktiga köp eller försäljningar under kalenderåret.  

Om din skatteperiod (tidigare deklarations- och betalningsperiod) är ett kalenderår ska du lämna momsdeklarationen senast 28.2.2018. Momsen ska också betalas på eget initiativ senast 28.2.2018.

Lämna momsdeklarationen

Övriga uppgifter som ska lämnas in

Dödsboets och beskattningssammanslutningens skattedeklaration för jordbruk ska lämnas in senast 28.2.2018.

Dödsbon beskattas som separata skattskyldiga. Dödsboet fyller endast i en gemensam skattedeklaration för jordbruk och en momsdeklaration. Dödsbodelägarna svarar för att skattedeklarationen lämnas in.

En beskattningssammanslutning är ett konsortium som två eller flera personer tillsammans har bildat. För en sammanslutning ska du fylla i en gemensam skattedeklaration för jordbruk och en momsdeklaration. I en beskattningssammanslutning räknas inkomsterna och utgifterna för varje sammanslutning, men i motsats till dödsbon delas inkomsterna som delägarnas inkomster för beskattningen.

Lämna in skattedeklarationen för jordbruk på nätet
Också ett dödsbo eller en sammanslutning kan lämna en skattedeklaration för jordbruk på en e-blankett eller som en skattedeklarationsfil som ett anteckningsprogram skapat. För identifieringen behöver ett dödsbo eller en sammanslutning en egen Katso-kod. En delägare kan inte lämna in en skattedeklaration med sina egna koder. Skattedeklaration 2 kan också lämnas in med en pappersblankett.

Lämna in sammanslutningsutredningen (blankett 36) endast om något ska korrigeras eller kompletteras i uppgifterna.

Kom också ihåg att lämna momsdeklarationen

Om dödsboet eller sammanslutningen omfattas av momsskyldighet ska du lämna in en momsdeklaration även om inga momspliktiga köp eller försäljningar har gjorts under skatteåret. Momsdeklarationen lämnas in i dödsboets eller sammanslutningens namn.

Om dödsboets eller sammanslutningens skatteperiod är ett kalenderår ska du lämna momsdeklarationen senast 28.2.2018. Momsen ska också betalas senast 28.2.2018.

Lämna alla inkomstskattedeklarationer 3.4.2018

Du ska lämna in inkomstskattedeklarationerna för jord- och skogsbruk samt näringsverksamhet senast 3.4.2018. Samma dag ska du också lämna in din personliga förhandsifyllda skattedeklaration om den behöver korrigeras eller kompletteras.

Skattedeklaration 2 för jordbruk kan du lämna in

Logga in i e-tjänsterna med dina personliga nätbankskoder eller med en Katso-kod.

Obs. Återbäring av punktskatt på energiprodukter ska ansökas senast 28.2.2018.

Deklarera momsuppgifter på nätet

Deklarera moms för jord- och skogsbruk i samma deklaration som moms för näringsverksamhet enligt din skatteperiod. Om din skatteperiod är ett kalenderår ska momsdeklarationen lämnas 28.2.2018.

Deklarera momsuppgifterna

Förlängd deklarationstid

Du kan vid behov ansöka om förlängd tid för att lämna in din inkomstskattedeklaration, om du har särskilda skäl till det (t.ex. sjukdom). Ansökan om förlängd deklarationstid ska göras till Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen.

Skriv ut blanketten (Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration).

Om man beviljas förlängd inlämningstid ska deklarationen vara hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen av den nya tidsfristen.