Vilka skattedeklarationer för år 2019 kan redan lämnas i MinSkatt?

I MinSkatt kan du nu lämna

  • skattedeklarationen för jordbruk (2)
  • skattedeklarationen för skogsbruk (2C)
  • skattedeklarationen för näringsverksamhet (5)

Också sammanslutningar kan i MinSkatt lämna

  • skattedeklarationen för jordbruk (2Y)
  • skattedeklarationen för skogsbruk (2C)
  • skattedeklarationen för näringsverksamhet (6A)
  • skattedeklarationen för hyresinkomst av fastighet (7K)

De utsatta dagarna och anvisningarna för deklaration

Skattedeklarationen för jordbruk

Skattedeklarationen för skogsbruk

Skattedeklarationen för rörelseidkare eller yrkesutövare

Den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner

Den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner kan kontrolleras i MinSkatt i mars.