Så här redigerar eller tar du bort förhandsifyllda uppgifter om avdrag och inkomster i MinSkatt

Om du har deklarerat exempelvis resekostnader eller hyresinkomster tidigare finns de färdigt förhandsifyllda i MinSkatt. Om uppgifterna inte motsvarar din situation i verkligheten kan du redigera eller ta bort uppgifter.

 1. På ingångssidan i MinSkatt ska du under Funktioner välja länken "Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter".

 2. Välj 2018.

 3. I punkten Inkomstskatt ska du välja ”Förhandsifylld skattedeklaration”.

 4. I den första fasen ser du dina kunduppgifter. Gå till fas 2 Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

  Du kan navigera i tjänsten antingen genom att välja "Följande" eller "Föregående" eller alternativt genom att klicka på önskad punkt i fasstigen.

 5. Om du vill redigera dina uppgifter ska du klicka på länken vid den uppgift som du vill ändra.

  • Om du exempelvis vill ändra på uppgifterna om resekostnader ska du klicka på länken i punkten Typ av fortskaffningsmedel.
  • Om du vill redigera eller ta bort uppgifter om hyresinkomster ska du klicka på punkten "Uppgifter om hyresinkomsten".
  • Om du vill redigera eller ta bort ränta på skuld ska du klicka på punkten "Skuldens användningsändamål" och välja exempelvis bostadsskuld eller skuld för inkomstens förvärvande.Om exempelvis skuldens användningsändamål har ändrats från bostadsskuld till skuld för inkomstens förvärvande ska du ta bort den tidigare uppgiften om ränta och lägga till en ny genom att klicka på länken "Lägg till ny ränta eller skuld". Om skuldens användningsändamål har ändrats under året ska du ange räntan på bostadsskulden och på skulden för förvärvande av inkomst i förhållande till den andel av året som bostaden i verkligheten har varit i ditt eget bruk och uthyrd.
 6. Om du vill ta bort förhandsifyllda uppgifter ska du klicka på länken vid den uppgift som du vill ta bort. Uppgifterna öppnas i ett nytt fönster. I fönstrets nedre kant ska du välja "Ta bort uppgifterna" och klicka på Ja".

 7. Gå till punkt 5 ”Förhandsgranska och skicka”.

 8. Välj ”Skicka".