Skattedeklaration av rörelseidkare eller yrkesutövare som bor utomlands

Utländska rörelseidkare eller yrkesutövare ska lämna in en skattedeklaration om deras näringsverksamhet i Finland om de har registrerat sig i Finland och tilldelats ett finskt FO-nummer. Rörelseidkare och yrkesutövare deklarerar med blankett 5.

Vem ska lämna in skattedeklaration?

Utländska rörelseidkare eller yrkesutövare är inte alltid skyldiga att betala inkomstskatt i Finland även om de bedriver verksamhet i Finland. Skatteavtalen kan innebära att Finland inte får ta ut skatt t.ex. då den utländska rörelseidkaren eller yrkesutövaren som är bosatt utomlands inte anses ha ett fast driftställe i Finland. Trots det ska rörelseidkaren eller yrkesutövaren lämna skattedeklaration för näringsverksamheten och bifoga en fritt formulerad utredning om varför han eller hon inte är skyldig att betala inkomstskatt i Finland.

Rörelseidkare och yrkesutövare får också en förhandsifylld skattedeklaration för personliga inkomster. Rörelseidkare och yrkesutövare får sina förhandsifyllda skattedeklarationer från Skatteförvaltningen i mars. Den förhandsifyllda skattedeklarationen för personliga inkomster ska återsändas endast om det finns någonting att lägga till eller korrigera i den.

När ska man deklarera?

Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för näringsverksamhet har antecknats färdigt på blankett 5 – den får alla rörelseidkare och yrkesutövare med posten.

Exempelvis inkomstskattedeklarationen för skatteåret 2017 ska lämnas in senast 3.4, 8.5 eller 15.5.2018 beroende på vilket av dem står på blanketten.

Kontrollera alltid den sista inlämningsdagen på blanketten. Också företagarens make eller maka deklarerar samtidigt med företagaren.

En försenad skattedeklaration kan leda till skattehöjning.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken