Skattedeklaration av rörelseidkare eller yrkesutövare som bor utomlands

Utländska rörelseidkare eller yrkesutövare ska lämna in en skattedeklaration om deras näringsverksamhet i Finland om de har registrerat sig i Finland och fått ett finskt FO-nummer.

Lämna in en skattedeklaration för rörelseidkare eller yrkesutövare på blankett 5. Skattedeklarationen kan lämnas elektroniskt i e-tjänsten MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt

Skattedeklarationen kan också lämnas in

De tryckta deklarationsanvisningarna och returkuvertet skickas inte längre med skattedeklarationen. Deklarationsanvisningarna för skattedeklaration 5 finns i skatt.fi.

Lämna in skattedeklaration 5 senast 2.4 eller 21.5.2019.

Den sista inlämningsdagen för en inkomstskattedeklaration för näringsverksamhet är 2.4. Inlämningsdagen för begränsat skattskyldiga är 21.5.2019. Inlämningsdagen ser du i MinSkatt eller på skattedeklarationsblanketten som du har fått. Korrigera även den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen senast samma dag.

Observera att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om ingen skattedeklaration lämnas in eller den lämnas in som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning.

Vem ska lämna in en skattedeklaration?

Utländska rörelseidkare eller yrkesutövare är inte alltid skyldiga att betala inkomstskatt i Finland även om de skulle bedriva verksamhet i Finland. Skatteavtalen kan innebära att Finland inte får beskatta näringsinkomsten t.ex. då den utländska rörelseidkaren eller yrkesutövaren som är bosatt utomlands inte anses ha ett fast driftställe i Finland.

Trots det ska rörelseidkaren eller yrkesutövaren lämna en skattedeklaration för näringsverksamheten och bifoga en fritt formulerad redogörelse för varför hen inte är skyldig att betala inkomstskatt i Finland.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen för andra än näringsinkomster

Rörelseidkare och yrkesutövare får också en förhandsifylld skattedeklaration för sina personliga inkomster. Rörelseidkare och yrkesutövare får sina förhandsifyllda skattedeklarationer från Skatteförvaltningen senast i april.

  • Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • Komplettera eller korrigera uppgifter vid behov endera i MinSkatt eller på pappersblanketter.
  • Om uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen stämmer och inget saknas behöver du inte göra någonting åt den. Kom ändå ihåg att alltid lämna en skattedeklaration för näringsverksamheten (blankett 5).

Läs mer om den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Kan utomlands bosatta kunder använda MinSkatt?

Du kan sköta dina ärenden i MinSkatt om du har en finländsk personbeteckning samt nätbankskoder, mobilcertifikat eller en Katso-kod. Även begränsat skattskyldiga kan sköta sina ärenden i MinSkatt om dessa förutsättningar uppfylls.