Skattedeklaration – rörelseidkare eller yrkesutövare

Returnera alltid skattedeklarationen för näringsverksamhet (blankett 5) från Skatteförvaltningen – också i det fallet att du inte haft någon verksamhet.

Utöver skattedeklarationen för näringsverksamhet skickar Skatteförvaltningen dig också en förhandsifylld skattedeklaration som gäller dina personliga inkomster. Du behöver returnera skattedeklarationen som gäller dina personliga inkomster endast om det finns något att lägga till eller korrigera i deklarationen. 

Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för näringsverksamhet står i blankett 5

Kontrollera din personliga inlämningsdag i din dekalrationsblankett, som postats till dig. Den sista inlämningsdagen kan vara 3.4.20188.5.2018 eller 15.5.2018. Företagaren och företagarens make ska returnera sina skattedekalrationer samtidigt.

Lämna skattedeklarationen för näringsverksamhet (blankett 5) på nätet

Den sista inlämningsdagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen är densamma som den sista inlämningsdagen för blankett 5, dvs. 3.4/8.5/15.5.  

Komplettera skattedeklarationen som gäller dina personliga inkomster för blankett 5, dvs.3.4/8.5/15.5.

Den sista inlämningsdagen för fastighetsskattedeklarationen är 15.5.

Korrigera och komplettera fastighetsbeskattningsuppgifterna

Hur loggar du in i webbtjänsterna?

Du kan logga in i e-tjänsterna antingen med dina personliga nätbankskoder eller med en Katso-kod.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till den. Skicka ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Skriv ut ansökan

Om Skatteförvaltningen bifaller din ansökan får du en ny sista inlämningsdag för din deklaration.