Skattedeklaration – rörelseidkare eller yrkesutövare

Returnera alltid skattedeklarationen för näringsverksamhet (blankett 5) – också i det fallet att du inte haft någon verksamhet. Skattedeklarationen är lätt att göra i tjänsten MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt.

Skattedeklarationen för näringsverksamhet kan lämnas in elektroniskt även

De tryckta deklarationsanvisningarna och returkuvertet skickas inte längre med skattedeklarationen. Deklarationsanvisningarna för skattedeklaration 5 finns i skatt.fi. Returkuvertet får du vid behov på skattebyrån eller genom att be om det per telefon.

Lämna in skattedeklarationen för näringsverksamhet senast 2.4.2019

Märk att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om ingen skattedeklaration lämnas in eller den lämnas in som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning.

Kontrollera individualiseringsuppgifterna på första sidan av skattedeklarationen. Om uppgifterna har ändrats eller har brister ska du ange uppgifterna med ändrings- och nedläggningsanmälan Y6. Ändringsanmälan kan även lämnas in via företags- och organisationsdatasystemet på adressen ytj.fi/sv.

Kontrollera och korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast 2.4.2019

Utöver skattedeklarationen för näringsverksamhet skickar Skatteförvaltningen dig också en förhandsifylld skattedeklaration som gäller dina personliga inkomster. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov senast 2.4.2019. Företagaren och maken eller makan ska lämna in sina skattedeklarationer samtidigt. Även uppgifterna i din förhandsifyllda skattedeklaration kan du lämna i MinSkatt.

Den sista inlämningsdagen för fastighetsskattedeklarationen är 25.4.2019

Så här loggar du in i e-tjänsterna

Du kan logga in i e-tjänsterna med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Om du vill befullmäktiga ett ombud (t.ex. en bokföringsbyrå) att sköta skatteärenden på dina vägnar ska du bevilja ombudet behövliga behörigheter på adressen suomi.fi/fullmakter. I MinSkatt behöver ombudet fullmakten "skatteärenden".

Katso-fullmakterna kan användas ända fram till slutet av år 2019. Om du använder Katso-fullmakter ska du för MinSkatt bevilja ditt ombud Katso-behörigheten "MinSkatt för personer och företag".

Läs mer om omfattningen av fullmakterna och om användningen av dem i olika nättjänster.

Anvisningar till den som deklarerar på papper

Om du lämnar in skattedeklarationen med bilagor på pappersblanketter ska du ange ditt namn och personnummer eller FO-nummer på varje sida. Häfta inte ihop blanketterna.
Skattedeklarationen ska alltid dateras och undertecknas. Rörelseidkare eller yrkesutövare ska underteckna sin skattedeklaration personligen eller via ombud.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det. Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Vanliga frågor

Om du har fått blankett 2 och inte idkar jordbruksverksamhet ska du göra så här:

Ange i skattedeklarationen för jordbruk i MinSkatt:

  • ”Inga inkomster att deklarera och Inga utgifter att deklarera”

Ange på papper:

  • Returnera blankett 2 tom med underskrift