Du kan deklarera en del av uppgifterna redan på förhand

Du kan deklarera en del av uppgifterna för 2022 på förhand i MinSkatt. Då visas de färdigt på den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får i mars–april.

Uppgifter som du kan deklarera på förhand är exempelvis resekostnader, hushållsavdrag, avdrag för bostad på arbetsorten, hyresinkomster samt vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom än värdepapper.

Resten av uppgifterna, exempelvis löner och vinster eller förluster från överlåtelse av värdepapper, kan du kontrollera och korrigera i mars–april när du får din förhandsifyllda skattedeklaration eller när skattedeklarationen finns i MinSkatt.

Gör så här

Om länken Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen inte visas i MinSkatt kan du ännu inte granska din skattedeklaration. Du kan dock deklarera en del av uppgifterna på förhand för din skattedeklaration.

I så fall ska du i punkten Skatteår 2022 välja länken Deklaration av inkomster och avdrag.

Obs! Kom ändå ihåg att ännu kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen när du får den i MinSkatt eller per post.

Läs också anvisningen Så här lämnar du uppgifter om avdrag i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Dessa uppgifter kan du redan nu ange i MinSkatt:

 • resekostnader
 • hushållsavdrag
 • utgifter för förvärv av inkomst
 • avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga
 • avdrag för bostad på arbetsorten
 • underhållsskyldighetsavdrag
 • yrkande på barnförhöjning av underskottsgottgörelsen
 • hyresinkomster
 • vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom än värdepapper
 • skogsgåvoavdrag
 • Åländska avdrag (blankett 17)
 • särflyttning från make
 • yrkande på avdrag av förlusten inom beskattningssammanslutningens jordbruk från kapitalinkomsterna.

Vanliga frågor

I MinSkatt kan du nu lämna

 • skattedeklarationen för jordbruk (2)
 • skattedeklarationen för skogsbruk (2C)
 • skattedeklarationen för näringsverksamhet (5)

Också sammanslutningar kan i MinSkatt lämna

 • skattedeklarationen för jordbruk (2Y)
 • skattedeklarationen för skogsbruk (2C)
 • skattedeklarationen för näringsverksamhet (6A)
 • skattedeklarationen för hyresinkomst av fastighet (7K)

De utsatta dagarna och anvisningarna för deklaration

Skattedeklarationen för jordbruk

 • Deklarationsanvisning för jordbruk
 • Obs. Värdena på jordbruksmark och byggplatser för produktionsbyggnader i skattedeklarationen för jordbruk (2 och 2Y) hämtas direkt från fastighetsbeskattningen. Värdena syns i MinSkatt 7.2.2023.

Skattedeklarationen för skogsbruk

Skattedeklarationen för rörelseidkare eller yrkesutövare

Den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner

Den förhandsifyllda skattedeklarationen för personkunder kan kontrolleras i MinSkatt där den syns

 • för rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare samt deras makar 23.2.2023
 • för andra kunder efter mitten av mars.

Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du e-post när din skattedeklaration är i MinSkatt.

Vissa avdrag och inkomstuppgifter kan du deklarera redan i förväg. Sådana uppgifter är exempelvis resekostnader, hushållsavdrag, avdrag för bostad på arbetsorten, hyresinkomster samt vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom än värdepapper. Se hela listan över uppgifter som du kan ange i förväg.

Om du lämnar uppgifterna före 21.2.2023 finns de färdigt antecknade på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kom ändå alltid ihåg att kontrollera skattedeklarationen

Deklarera i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2023