Utländska kapitalinkomster år 2021

I denna punkt finns utländska kapitalinkomster, såsom

  • dividendinkomster
  • hyresinkomster eller förluster av hyresverksamhet
  • överlåtelsevinster och överlåtelseförluster samt antalet skattefria överlåtelser
  • övriga kapitalinkomster, såsom
    • ränteinkomster
    • inkomst från en utländsk placerings- eller sparlivförsäkring (exempelvis ett så kallat försäkringsskal).

Vi får uppgifter om vissa utlandsinkomster direkt från det andra landet. Dessa uppgifter visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Sådana uppgifter är till exempel pensionsinkomster från Sverige och dividendinkomster från utlandet. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De utländska inkomster som vi har uppgifter om finns antecknade i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja länken med namnet på utbetalaren. Vid behov kan du redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av utlandsinkomsterna ska du lägga till de uppgifter som saknas genom att välja knappen Lägg till en ny utländsk kapitalinkomst.

Om inga utlandsinkomster visas i de förhandsifyllda uppgifterna ska du komplettera uppgifterna i fasen Övriga inkomster. Välj Ja vid punkten Utländska inkomster. I punkten Utländska kapitalinkomster år 2021 ska du välja knappen Öppna specifikation och sedan ange de uppgifter som begärs.

Så här deklarerar du på papper

Använd blanketten 16B Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster