Pensioner

I denna punkt finns pensioner från Finland

  • arbets- och företagarpension
  • pension enligt folkpensionslagen
  • garantipension
  • en pension på basis av försäkringar som beskattas som förvärvsinkomst
  • avkastning på ett kapitaliseringsavtal.

Om du har fått pensioner från utlandet ska du kontrollera eller ange uppgifterna om dem i punkten Inkomster från utlandet.

Vi får uppgifterna om utbetalade pensioner och förskottsinnehållningar på dem av pensionsutbetalarna. Uppgifterna om pensionerna visas i regel färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Retroaktivt betalade pensioner kan periodiseras

Om du på en gång retroaktivt betalats lagstadgad pension kan du yrka på periodisering av pensionsinkomsten, det vill säga att den allokeras som förvärvsinkomst för ett tidigare år. Du kan begära periodisering om du retroaktivt betalats pension för ett tidigare år för minst 3 månader och om det sammanlagda beloppet är minst 500 euro.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De pensioner som vi har uppgifter om finns angivna i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter eller deklarerar en ny pension från samma utbetalare ska du välja utbetalarens namn i punkten Pensioner.

Om du lägger till en ny pension från en ny utbetalare ska du gå till fasen Övriga inkomster. I punkten Pensioner ska du välja Ja och därefter Lägg till en ny pension.

Om du har fått pension retroaktivt kan du yrka på periodisering av pensionsinkomsten så här:

  • Välj Ja i punkten Yrkar du på periodisering av pensionsinkomsten?
  • Ange eller välj den tidsperiod i kalendern för vilken pensionen har utbetalats.
  • Ange pensionsbeloppet.

Om du har betalat skatt på din finska pensionsinkomst i din hemviststat utomlands och yrkar på att den ska avräknas ska du ange skattebeloppet i punkten Skatter som ska betalas till utlandet.

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar eller korrigerar pensionsuppgifter på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Pensionsinkomst och avräkning av utländsk skatt (omvänd avräkning)

Enligt vissa skatteavtal undanröjs dubbelbeskattningen undantagsvis i den stat där inkomsten har fåtts. Skatt som du betalat i din hemviststat på din finska pension kan avräknas om

  • du bor i Spanien och får pension från Finland
  • du bor i Schweiz, Thailand eller Italien och har fått sådan pension från Finland som grundar sig på lagstiftningen om social trygghet.

Läs mer: Pension från Finland till Spanien