Pensioner och prestationer för begränsat skattskyldiga

I denna punkt finns pensionsinkomster från Finland om du är begränsat skattskyldig. En begränsat skattskyldig är en person som inte bor i Finland. I denna punkt finns exempelvis

  • arbets- och företagarpension
  • pension enligt folkpensionslagen
  • garantipension
  • de pensioner som grundar sig på försäkringar och som beskattas som förvärvsinkomst.

Vi får uppgifterna om utbetalade pensioner och förskottsinnehållningar på dem av pensionsutbetalarna. Uppgifterna om pensionerna visas i regel färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Pension som betalas ut retroaktivt kan periodiseras

Om du på en gång retroaktivt betalats lagstadgad pension kan du yrka på periodisering av pensionsinkomsten, det vill säga att den allokeras som förvärvsinkomst för ett tidigare år. Du kan begära periodisering om du retroaktivt betalats pension för ett tidigare år för minst 3 månader och om det sammanlagda beloppet är minst 500 euro. 

Pensionsinkomst och avräkning av utländsk skatt (omvänd avräkning)

Enligt vissa skatteavtal undanröjs dubbelbeskattningen undantagsvis i den stat där inkomsten har fåtts. Skatt som du betalat i din hemviststat på din finska pension kan avräknas om

  • du bor i Spanien och får pension från Finland
  • du bor i Schweiz, Thailand eller Italien och har fått sådan pension från Finland som grundar sig på lagstiftningen om social trygghet.

Läs mer: Pension från Finland till Spanien

Så här deklarerar du i MinSkatt

De pensioner som vi har uppgifter om finns angivna i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter eller deklarerar en ny pension från samma utbetalare ska du i punkten Pensioner välja utbetalarens namn.

Om du lägger till en ny pension från en ny utbetalare ska du gå till fasen Övriga inkomster. Välj Ja i punkten Pensioner och prestationer för en begränsat skattskyldig sammanlagt år 2020 och välj därefter Lägg till en ny inkomst.

Om du yrkar på periodisering av en pensionsinkomst som utbetalats retroaktivt ska du göra så här:

  • Välj Ja i punkten Yrkar du på periodisering av pensionsinkomsten?
  • Ange eller välj den tidsperiod i kalendern för vilken pensionen har utbetalats.
  • Ange pensionsbeloppet.

Om du har betalat skatt på din finska pensionsinkomst i din hemviststat utomlands och yrkar på att den ska avräknas ska du ange skattebeloppet i punkten Skatter som ska betalas till utlandet.

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar pensionsinkomster för en begränsat skattskyldig på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.