Beskattningsbeslut för 2017

Du har fått beskattningsbeslutet med den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2018. Om du inte har korrigerat din skattedeklaration, förblir beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och giroblanketterna för kvarskatt som du fått på våren i kraft. Du får alltså inte ett nytt beskattningsbeslut på hösten.

Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från annat håll har fått in uppgifter som påverkar din beskattning, har du fått ett nytt beskattningsbeslut per post i augusti–oktober.

Beskattningsbeslutet för 2017 syns inte i MinSkatt. Den finns endast tillgänglig som pappersutskrift. Om du behöver ett nytt beskattningsbeslut ska du ringa servicenummer 029 497 003 (Inkomstbeskattning av personkunder).

Kontrollera beskattningsbeslutet

Kontrollera att uppgifterna i det nya beskattningsbeslutet motsvarar de uppgifter som du har gett. Om du har fått ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har korrigerat uppgifterna ska du jämföra det nya beskattningsbeslutet med det beslut som du fick på våren.

På våren fick du också med skattedeklarationen en specifikationsdel där beskattningsbeslutets uppgifter har förklarats i detalj. I specifikationsdelen ser du bland annat varifrån beskattningsbeslutets uppgifter har kommit. Du får inte en ny specifikationsdel på hösten. Du får endast beskattningsbeslutet och eventuella giroblanketter för betalning av kvarskatt.

Korrigera de felaktiga uppgifterna

Beskattningen för 2017 slutfördes 31.10.2018. Om det finns ett fel i ditt beskattningsbeslut kan du begära omprövning i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Betalningsuppgifterna för kvarskatt ser du i MinSkatt

Om du inte har kvar dina giroblanketter kan du se dina betalningsuppgifter i MinSkatt. Du kan också betala skatten i MinSkatt som nätbetalning.

Logga in i MinSkatt

Vid behov kan du ringa servicenummer 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa). Via servicenumret får du uppgifterna du behöver för att betala skatten.

Spara skattedeklarationens specifikationsdel

Det nya beskattningsbeslutet ersätter den som du fick på våren. Det är ändå bra att spara skattedeklarationens specifikationsdel som du fick på våren. Specifikationsdelen för 2017 finns inte i MinSkatt.

Om du måste betala kvarskatt har du fått de nya giroblanketterna tillsammans med det korrigerade beskattningsbeslutet . Om du får skatteåterbäring betalar Skatteförvaltningen in den på kontot som har antecknats i ditt beskattningsbeslut. Vid behov ska du meddela ditt nya kontonummer i MinSkatt.

Beskattningsbeslutet är utfallet av din beskattning

Redan under skatteåret har man tagit ut skatt på dina inkomster på basis av skattekortet (förskottsinnehållning) eller som förskottsskatt. Inkomster och avdrag på ditt skattekort är bara en uppskattning.

I den slutliga beskattningen kontrollerar Skatteförvaltningen skattebeloppet enligt hur stora dina faktiska inkomster och avdrag har varit under skatteåret. Detta slutresultat ser du på ditt beskattningsbeslut. Beskattningsbeslutet är en beräkning av det slutliga skattebeloppet.