Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Bloggar

Ofta får bloggare vederlag av ett företag för skrivande. Bloggaren kan vara anställd av ett företag och få lön för att skriva. Förutom löneinkomsten kan hen också få annan förvärvsinkomst. Skattepliktig förvärvsinkomst för bloggare är förutom lön även bl.a. penningersättningar för skrivande eller försäljning av produkter, olika slags varor och förmåner, rabatter, presentkort, resor och inbjudningar till evenemang. Ersättningar som betalats på annat sätt än i pengar värderas enligt deras verkliga värde. Bloggarens verksamhet kan också betraktas som yrke eller rörelse om kännetecknen för näringsverksamhet uppfylls.

Ett blogginlägg kan vara ett sådant verk som ger skribenten upphovsrätt. Vederlag för ett blogginlägg eller överlåtelse av nyttjanderätt till inlägget kan i vissa fall utgöra en sådan användningsersättning som kan fås av överlåtelse av upphovsrätt.

Sedvanliga reklamgåvor utgör inte skattepliktig inkomst för bloggaren. Om man ändå har kommit överens om att en sådan reklamgåva utgör ersättning för blogginlägget, utgör gåvans verkliga värde skattepliktig förvärvsinkomst för bloggaren. Om bloggandet är en hobby kan man inte avdra mera kostnader än de inkomster som man har fått för bloggandet.

Deklarera i MinSkatt

Omsättningen är högst 10 000 euro – ingen momsskyldighet

Om verksamheten bedrivs i form av rörelse och omsättningen överstiger 10 000 euro under en räkenskapsperiod, måste du anmäla dig till registret över momsskyldiga.

Om du har uppskattat att dina inkomster understiger 10 000 euro men om de sedan överskrider denna gräns, ska skatt betalas från ingången av räkenskapsperioden. Om du märker att gränsen på 10 000 euro överskrids ska du anmäla dig till registret över momsskyldiga. Du införs i registret retroaktivt från början av räkenskapsperioden eller, om du har påbörjat den skattepliktiga verksamheten mitt under räkenskapsperioden, räknat från den dag du inledde verksamheten. Du kan också i vissa fall ansöka om momsregistrering även om din omsättning understiger 10 000 euro.