Så här deklarerar du underhållsskyldighetsavdrag i MinSkatt

 1. På ingångssidan i MinSkatt ska du välja länken "Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter" som finns under Funktioner.

 2. Välj år 2018.

 3. I punkten Inkomstskatt ska du välja ”Förhandsifylld skattedeklaration”.

 4. I den första fasen ser du dina kunduppgifter. Du kan navigera i tjänsten antingen genom att välja "Följande" eller "Föregående" eller alternativt genom att klicka på önskad punkt i fasstigen.

 5. a) Om du har deklarerat underhållsskyldighetuppgifter tidigare finns de färdigt förhandsifyllda i fas 2 Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Du kan vid behov redigera eller ta bort uppgifter.

  b) Om du inte har deklarerat underhållsskyldighetuppgifter tidigare ska du fortsätta till punkt 4 Övriga avdrag och välja ”Ja" i punkten "Underhållsskyldighetsavdrag".

 6. a) Om Skatteförvaltningen vet att du har barn för vilka du betalar underhållsbidrag ser du uppgifterna på sidan. Klicka på barnets namn och deklarera beloppet av underhållsbidragen för hela året.

  Om underhållsskyldigheten för barnet har upphört ska du välja "Ja" och ange slutdatumet.

  Om underhållsskyldighet är i kraft ska du klicka på "OK".

  b) Om Skatteförvaltningen inte har barnets uppgifter ska du klicka på länken "Lägg till ett nytt barn".

  Ange:

  • barnets namn
  • personbeteckning (Om barnet inte har en finländsk personbeteckning ska du ange barnets födelsedatum.)
  • beloppet av underhållsbidragen för hela året.

  Om du begär avdrag för första gången eller för ett nytt barn ska du bifoga en kopia av avtalet eller av domen där betalningsskyldigheten finns bekräftad.

  Om underhållsskyldigheten för barnet har upphört ska du välja "Ja" och ange slutdatumet.

  Om underhållsskyldighet är i kraft ska du klicka på "OK".

 7. När uppgifterna är rätt ska du klicka på OK.

 8. Gå till punkt 5 ”Förhandsgranska och skicka”.

 9. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

 10. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på ”Skicka".

 11. Du får en bekräftelse på att Skatteförvaltningen har tagit emot din deklaration.

 1. Välj innevarande år.

 2. Klicka på länken ”Underhållsskyldighetsavdrag".

 3. Om du på samma gång vill ansöka om ett nytt skattekort där underhållsskyldighetsavdraget redan har beaktats i skattesatsen ska du välja "Beställ ett nytt skattekort". (Se anvisningen: Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt)

  Om du inte vill ansöka om ett nytt skattekort ska du välja "Deklarera endast avdraget".

  När du endast deklarerar avdraget finns de uppgifter som du nu har deklarerat färdigt ifyllda i din följande ansökan om skattekort eller förskottsskatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Avdraget beaktas i det följande skattekortets skattesats eller i efterhand i den slutliga beskattningen (i beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt).

 4. a) Om Skatteförvaltningen vet att du har barn för vilka du betalar underhållsbidrag ser du uppgifterna på sidan. Klicka på barnets namn och deklarera beloppet av underhållsbidragen för hela året.

  Om underhållsskyldigheten för barnet har upphört ska du välja "Ja" och ange slutdatumet.

  Om underhållsskyldighet är i kraft ska du klicka på "OK".

  b) Om Skatteförvaltningen inte har barnets uppgifter ska du klicka på länken "Lägg till ett nytt barn".

  Ange:

  • barnets namn
  • personbeteckning (Om barnet inte har en finländsk personbeteckning ska du ange barnets födelsedatum.)
  • beloppet av underhållsbidragen för hela året.

  Om du begär avdrag för första gången eller för ett nytt barn ska du bifoga en kopia av avtalet eller av domen där betalningsskyldigheten finns bekräftad.

  Om underhållsskyldigheten för barnet har upphört ska du välja "Ja" och ange slutdatumet.

  Om underhållsskyldighet är i kraft ska du klicka på "OK".

 5. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja ”Spara som halvfärdig". Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen förrän du har skickat den.