Tabell: Hur ska resor i anslutning till arbetet avdras i beskattningen?

Resa som ansluter till arbetet

avdras som resor mellan bostaden och arbetsplatsen enligt kostnaderna för det billigaste fortskaffningsmedlet

avdras som kostnader för inkomstens förvärvande enligt de faktiska kostnaderna (endast de kostnader som inte har ersatts av arbetsgivaren får avdras)

inget avdrag

 

Resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen

x    

Veckoslutsresa som en person med familj1 gör från den egentliga arbetsplatsen eller orten som den egentliga arbetsplatsen finns på

x    

Veckoslutsresa som en person utan familj2 gör från den egentliga arbetsplatsen eller orten som den egentliga arbetsplatsen finns på

    x

Resor till sekundär arbetsplats

  x  

Resor mellan den sekundära arbetsplatsen och inkvarteringsstället

x    

Arbetsresa

  x  

Dagliga resor till arbetsobjekt inom specialbranscher

  x  

Veckoslutsresa under arbetskommendering

x    

Veckoslutsresa när en arbetskommendering avbryts

  x  

Resor till den egentliga arbetsplatsen när personen har ett rörligt arbete

x    

 

Resor till växlande arbetsobjekt när personen har ett rörligt arbete

 

  x  

___________________________

1 och 2

Grunderna för resekostnadsavdraget är olika beroende på om du har familj eller inte. Vid beskattningen anses du ha familj ifall

  • du är gift eller lever i ett registrerat partnerskap
  • du har en sambo som du har eller har haft ett gemensamt barn med.

I annat fall har du ingen familj ur beskattningens synvinkel.