Så här deklarerar du resor inom specialbranscher i MinSkatt

Deklarera de kostnader som din arbetsgivare inte har ersatt samt kostnader för användningen av egna verktyg enligt de faktiska kostnaderna. Ersättningarna som din arbetsgivare har betalat och anmält visas i MinSkatt i punkten Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

Eftersom utgifterna är kostnader för förvärv av inkomst har de ingen självrisk. Deklarera dock kostnaderna endast om de överstiger 750 €.

 1. På ingångssidan i MinSkatt under Funktioner ska du välja Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj 2018.

 3. I punkten Inkomstskatt ska du välja "Förhandsifylld skattedeklaration".

 4. I den första fasen ser du dina kunduppgifter. Du kan navigera i tjänsten antingen genom att välja "Fortsätt" eller "Föregående" eller alternativt genom att klicka på önskad punkt i fasstigen.

 5. a)  Om du inte har deklarerat resekostnader tidigare ska du fortsätta till punkt 4. Övriga avdrag och i punkten "Resekostnader" välja "Ja".

  b) Om du inte har deklarerat resekostnader tidigare ska du fortsätta till punkt 4. Övriga avdrag och i punkten "Resekostnader" välja "Ja".

   

 6. Du kan ange uppgifter genom att välja "Lägg till en ny resekostnad".

 7. Välj sedan "Annan resa än mellan bostaden och arbetsplatsen" och "Tillfälliga arbetsresor och resor inom specialbranscher".

 8. Ange typen av fortskaffningsmedel som du har använt för arbetsresorna, till exempel egen bil.

 9. Fyll i följande uppgifter:

  • Har du arbetat på samma ställe i mer än 3 år?
  • Typ av fortskaffningsmedel
  • Har din arbetsgivare betalat skattefria resekostnadsersättningar?
  • Har du regelbundet gjort samma tur- och returresa?

  Lägg sedan till de obligatoriska uppgifterna:

  • adressuppgifter (varifrån och vart du har åkt)
  • resans längd per dag i en riktning
  • resans längd per dag tur och retur
  • tidsperioden då du gjort resorna
  • antalet resdagar under tidsperioden

  Vid behov kan du lägga till en noggrannare utredning av resekostnaderna som bifogad fil.

 10. När uppgifterna är rätt ska du klicka på "OK".

 11. Om du vill deklarera mera resekostnader ska du starta på nytt i punkten "Lägg till ny resekostnad" och till slut ange antalet resdagar sammanlagt och alla resornas sammanlagda längd.

  Skicka till slut de uppgifter som du har deklarerat. Gå till punkt 5 "Förhandsgranska och skicka".

 12. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din deklaration.

Veckoslutsresor och motsvarande resor under en arbetskommendering jämställs i beskattningen med resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Självrisken är 750 euro.

 1. På ingångssidan i MinSkatt under Funktioner ska du välja Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj 2018.

 3. I punkten Inkomstskatt ska du välja "Förhandsifylld skattedeklaration".

 4. I den första fasen ser du dina kunduppgifter. Du kan navigera i tjänsten antingen genom att välja "Fortsätt" eller "Föregående" eller alternativt genom att klicka på önskad punkt i fasstigen.

 5. a) Om du har deklarerat resekostnader tidigare finns de redan färdigt förhandsifyllda i fas 2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag Du kan vid behov redigera eller ta bort uppgifter.

  b) Om du inte har deklarerat resekostnader tidigare ska du fortsätta till punkt 4. Övriga avdrag och i punkten "Resekostnader" välja "Ja".

 6. Du kan ange uppgifter genom att välja "Lägg till en ny resekostnad".

 7. Välj sedan "Resa mellan bostaden och arbetsplatsen" och typ av fortskaffningsmedel.

 8. a) Om du deklarerar resekostnader enligt kostnader för kollektivtrafikmedel ska du fylla i:

  • adressuppgifter (hemadress och arbetsplatsens adress)
  • längden av resan som gjorts under en dag (t.ex. 20 km)
  • tidsperioden under vilken du har rest (t.ex. 1.1.2018 och 31.12.2018)
  • eurobeloppet på resekostnaderna (t.ex. 1 000 euro)

  b) Om du deklarerar resekostnader för resor exempelvis med egen bil eller tjänstebil ska du även fylla i:

  • motivering till varför du inte använt kollektivtrafik
  • valet av fortskaffningsmedel i undermenyn
  • antalet resdagar

  När uppgifterna är rätt ska du klicka på "OK".

 9. Gå till punkt 5 "Förhandsgranska och skicka".

 10. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

 11. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på "Skicka".

 12. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din deklaration.

 1. På ingångssidan i MinSkatt under Funktioner ska du välja Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj 2018.

 3. I punkten Inkomstskatt ska du välja "Förhandsifylld skattedeklaration".

 4. I den första fasen ser du dina kunduppgifter. Du kan navigera i tjänsten antingen genom att välja "Fortsätt" eller "Föregående" eller alternativt genom att klicka på önskad punkt i fasstigen.

 5. a) Om du har deklarerat resekostnader tidigare finns de redan färdigt förhandsifyllda i fas 2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Du kan vid behov redigera eller ta bort uppgifter.

  b) Om du inte har deklarerat resekostnader tidigare ska du fortsätta till punkt 4. Övriga avdrag och i punkten "Resekostnader" välja "Ja".

 6. Du kan ange uppgifter genom att välja "Lägg till en ny resekostnad".

 7. Välj sedan "Annan resa än mellan bostaden och arbetsplatsen" och "Veckoslutsresor hem".

 8. Ange typen av fortskaffningsmedel som du har använt för arbetsresorna och motivering till varför resekostnaderna för veckoslutsresorna ska dras av.

 9. Fyll i de obligatoriska uppgifterna:

  • adressuppgifter (varifrån och vart du har åkt)
  • resans längd per dag i en riktning
  • resans längd per dag tur och retur
  • tidsperioden då du gjort resorna
  • antalet resdagar under tidsperioden

  När uppgifterna är rätt ska du klicka på "OK".

 10. Gå till punkt 5. "Förhandsgranska och skicka".

 11. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

 12. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på "Skicka".

 13. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din deklaration.