I MinSkatt deklarerar du kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats så här

 1. På ingångssidan i MinSkatt ska du välja länken ”Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter" som finns under Funktioner.

 2. Välj innevarande år.

 3. Klicka på länken "Resekostnader".

 4. Om du på samma gång vill ansöka om ett nytt skattekort där resekostnaderna redan har beaktats i skattesatsen ska du välja "Beställ ett nytt skattekort". (Se anvisningen: Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt)

  Om du inte vill ansöka om ett nytt skattekort ska du välja "Deklarera endast avdraget".

  När du endast deklarerar avdraget finns de uppgifter som du nu har deklarerat färdigt ifyllda i din följande ansökan om skattekort eller förskottsskatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Avdraget beaktas i det följande skattekortets skattesats eller i efterhand i den slutliga beskattningen (i beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt).

 5. Du kan deklarera resekostnader genom att klicka på "Lägg till en ny resekostnad".

  Om du har personalbiljetter ska du välja "Ja".

 6. Välj sedan "Resa mellan bostaden och arbetsplatsen” och typ av fortskaffningsmedel.

 7. Om du deklarerar resekostnader enligt kostnader för kollektivtrafikmedel ska du fylla i:

  • adressuppgifter (hemadress och arbetsplatsens adress)
  • längd av resan som gjorts under en dag (t.ex. 20 km)
  • tidsperiod under vilken du har rest (t.ex. 1.1.2019 och 31.12.2018)
  • eurobeloppet på resekostnaderna (t.ex. 1 000 euro)

  Om du deklarerar resekostnader för resor exempelvis med egen bil eller tjänstebil ska du även fylla i:

  • motivering till varför du inte använt kollektivtrafik
  • valet av fortskaffningsmedel i undermenyn
  • antalet resdagar

  När uppgifterna är korrekta ska du klicka på OK.

 8. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.