Resekostnader

I beskattningen kan du dra av resekostnader som anknyter till att ta sig till arbetet och till att utföra arbetet. Du kan deklarera resekostnader i skattedeklarationen eller anmäla dem på skattekortet. 

Vissa resor får avdras som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, varvid avdraget räknas enligt det billigaste tillgängliga fortskaffningsmedlet och begränsas av en självriskandel och ett maximibelopp.

Andra resor beaktas återigen som avdrag för inkomstens förvärvande, varvid avdraget i allmänhet beviljas enligt det fortskaffningsmedel som använts för resan, utan självrisk eller maximibelopp för avdraget.

Resekostnader på skattekortet

Resekostnader kan redan ha beaktats på skattekortet

Det kan hända att resekostnaderna redan tagits i beaktande på det s.k. grundskattekortet som du får kring årsskiftet. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Uppgifterna om avdrag för resekostnader grundar sig på föregående års beskattning och därför stämmer avdragsbeloppen inte nödvändigtvis längre.

Resekostnader enligt ändringsskattekortet överförs till den förhandsifyllda skattedeklarationen

Resekostnader som tagits i beaktande på grundskattekortet överförs inte till din förhandsifyllda skattedeklaration. Om du har skaffat dig ett nytt skattekort under det innevarande året är de resekostnader som du har uppgett färdigt ifyllda på den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får på våren. Kontrollera resekostnadernas belopp. Om de resekostnader som du uppskattade i samband med det nya skattekortet inte uppstod alls ska du korrigera uppgifterna på skattedeklarationen.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Gå till tjänsten

Det är ännu inte möjligt att lämna in uppgifter för skatteåret 2017 här. Webbtjänsten öppnas 8.3.2018 för dig som ska lämna in din skattedeklaration senast 3.4.2018 (rörelseidkare och yrkesutövare). För andra kunder öppnas webbtjänsten i slutet av mars.

Tjänsten handleder dig i att anmäla resekostnaderna

För att resekostnaderna korrekt ska dras av i din beskattning är det viktigt att skriva in kostnaderna under rätt punkt i skattedeklarationen och när du skaffar ett nytt skattekort. På nätet gör hjälptexterna det lättare att deklarera resekostnader. Då registreras resekostnaderna på rätt sätt som avdrag antingen för resor mellan bostaden och arbetsplatsen eller som utgifter för inkomstens förvärvande.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken