Vilka kostnader får du inte dra av?

Du får inte dra av sedvanliga levnadskostnader eller kostnader som anknyter till förvärv av skattefri inkomst vid beskattningen såsom kostnader för förvärv av inkomst.

Levnadskostnader som inte får dras av vid beskattningen är exempelvis följande kostnader:

  • familjens kostnader, hyreskostnader för bostaden och utgifter för skötsel av barn och hem
  • sedvanliga utgifter för kläder
  • utgifter för hobbyverksamhet
  • anskaffningsutgifter för sedvanlig hemelektronik (t.ex. telefoner, kameror, tv-apparater), även om apparaterna delvis används för förvärv av inkomst
  • prenumerationsavgifter för dagstidningar och tidskrifter
  • hälso- och sjukvårdskostnader. Se efter om du är berättigad till avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga på grund av stora sjukkostnader
  • motionskostnader, även om arbetet eller din arbetsgivare kräver en exceptionell prestationsförmåga.

Enligt huvudregeln får du inte dra av utgifter för förvärv och bibehållande av skattefri inkomst

Exempel: Om du sporadiskt plockar vilda bär och får skattefri inkomst för dem, får du inte dra av utgifterna för bärplockningen som kostnader för förvärv av löneinkomst.

Obs! Utgifterna för förvärv av dividendinkomst är dock avdragbara, även om dividenden är skattefri inkomst.