Så här deklarerar du måltidsersättningar i MinSkatt

Du kan som kostnader för förvärvande av inkomst för dina dagliga resor dra av ett belopp som motsvarar måltidsersättningen om alla dessa villkor uppfylls:

 • Du är arbetstagare inom en specialbransch och du har inte en egentlig arbetsplats.
 • Din arbetsgivare har inte ordnat bespisning på det särskilda arbetsstället eller i dess närhet.
 • Din arbetsgivare har inte betalat måltidsersättning, dagtraktamente eller annan ersättning för måltiderna.
 • Det sammanlagda beloppet av alla kostnader för förvärvande av inkomst överstiger 750 euro.

Du kan i din skattedeklaration yrka på ett avdrag som motsvarar måltidsersättningsbeloppet. År 2020 var måltidsersättningen 10,75 euro per dag.

Gör så här i MinSkatt:

 1. På ingångssidan i MinSkatt under Funktioner ska du välja Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter

 2. Välj 2020.

 3. I punkten Inkomstskatt ska du välja Förhandsifylld skattedeklaration.

 4. Välj Korrigera.

 5. I den första fasen ser du dina kunduppgifter. Du kan navigera i tjänsten antingen genom att välja Fortsätt eller Föregående eller alternativt genom att klicka på önskad punkt i fasstigen.

  Gå till punkt 4. Övriga avdrag och i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst ska du välja Ja.

 6. Under punkten Utgifter för förvärvande av löneinkomst ska du klicka på Öppna specifikation.

 7. Deklarera beloppet av måltidsersättningarna i punkten Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor.

 8. När uppgifterna är rätt ska du klicka på OK.

 9. Gå till punkt 5. Förhandsgranska och skicka. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i deklarationen senare kan du välja Spara som halvfärdig.

  Om uppgifterna är rätt ska du klicka på Skicka.

  Du får en bekräftelse på att Skatteförvaltningen har tagit emot din deklaration.