Så här deklarerar du utgifter för förvärv av inkomst i beskattningen

Deklarera dina utgifter för förvärv av inkomst endast om beloppet överstiger 750 euro under året.

Om dina kostnader för förvärv av inkomst överstiger 750 euro under året, ska du själv ange dem i sin helhet.. Dra inte av självriskandelen. Specificera kostnaderna och redogör för hur de anknyter till beskattningen.

Om du har löneinkomster beviljas du automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärv av inkomst, dock högst till samma belopp som din löneinkomst.

Ange avdraget i skattedeklarationen

Du kan anmäla utgifter för förvärv av inkomst för 2020 redan nu i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Du kan också lämna uppgifterna på en pappersblankett.

Spara alla verifikationer. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov.

Exempel på hur självrisken på 750 euro beaktas vid uträkningen av skatt

Exempel 1: Din löneinkomst är 10 000 euro. I skattedeklarationen anger du kostnader för förvärv av inkomst enligt följande:

  • 150 euro i medlemsavgifter
  • 1 000 euro i kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med kollektivtrafik
  • 300 euro i anskaffningsutgift för facklitteratur.

Från dina löneinkomster dras av 150 euro i medlemsavgifter, 250 euro i resekostnader (självriskandelen är 750 euro) och 750 euro i avdrag för förvärv av inkomst.

Medlemsavgifterna och kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dras alltid av oavsett avdraget för förvärv av inkomst. Utgifterna för facklitteratur kan inte dras av eftersom beloppet är mindre än avdraget för förvärv av inkomst.

Exempel 2: Din löneinkomst är 10 000 euro. I skattedeklarationen anger du följande utgifter för förvärv av inkomst:

  • 150 euro i medlemsavgifter
  • 1 000 euro i kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med kollektivtrafikmedel
  • 500 euro i anskaffningsutgift för facklitteratur
  • 450 euro som avdrag för arbetsrum.

Från dina löneinkomster dras av 150 euro i medlemsavgifter, 250 euro i resekostnader (självriskandelen är 750 euro) och sammanlagt 950 euro i övriga kostnader för förvärv av inkomst.

Medlemsavgifterna och kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dras alltid av oavsett avdraget för förvärv av inkomst. Det sammanlagda beloppet av utgifter för facklitteratur och avdrag för arbetsrum överskrider beloppet av avdraget för förvärv av inkomst. Det betyder att du från löneinkomsterna får dra av 950 euro i stället för 750 euro som avdrag för förvärv av inkomst.