Så här deklarerar du kostnader för förvärv av inkomst

Deklarera kostnader för förvärv av inkomst endast om de överstiger 750 euro under året. Specificera kostnaderna och redogör för hur de anknyter till beskattningen.

Om du har löneinkomster beviljas du automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärv av inkomst, dock högst till samma belopp som din löneinkomst.

Ange avdraget i skattedeklarationen

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Du kan också lämna uppgifterna på en pappersblankett.

Ange också ditt yrke, specificera kostnaderna och redogör för hur de anknyter till ditt arbete.

Spara alla verifikationer. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov.

Exempel på hur självrisken på 750 euro beaktas vid beräkningen av beskattningen

Exempel 1: Din löneinkomst är 10 000 euro. I skattedeklarationen anger du kostnader för förvärv av inkomst enligt följande:

  • 150 euro i medlemsavgifter
  • 1 000 euro i kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med kollektivtrafik
  • 300 euro i anskaffningsutgift för facklitteratur.

Från dina löneinkomster dras av 150 euro i medlemsavgifter, 250 euro i resekostnader (självriskandelen är 750 euro) och 750 euro i avdrag för förvärv av inkomst.

Medlemsavgifterna och kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dras alltid av oavsett avdraget för förvärv av inkomst. Utgifterna för facklitteratur kan inte dras av eftersom beloppet är mindre än avdraget för förvärv av inkomst.

Exempel 2: Din löneinkomst är 10 000 euro. I skattedeklarationen anger du kostnader för förvärv av inkomst enligt följande:

  • 150 euro i medlemsavgifter
  • 1 000 euro i kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med kollektivtrafikmedel
  • 500 euro i anskaffningsutgift för facklitteratur
  • 410 euro som avdrag för arbetsrum.

Från dina löneinkomster dras av 150 euro i medlemsavgifter, 250 euro i resekostnader (självriskandelen är 750 euro) och sammanlagt 910 euro i övriga kostnader för förvärv av inkomst.

Medlemsavgifterna och kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dras alltid av oavsett avdraget för förvärv av inkomst. Det sammanlagda beloppet av utgifter för facklitteratur och avdrag för arbetsrum överskrider beloppet av avdraget för förvärv av inkomst. Det betyder att du från löneinkomsterna får dra av 910 euro i stället för 750 euro som avdrag för förvärv av inkomst.