Datorer och dataanslutningar

Du får dra av anskaffningskostnaderna för en dator som utgifter för förvärv av inkomst om du använder datorn i ditt arbete.

På begäran ska du redogöra för bland annat till vad och hur mycket du använder datorn i ditt arbete. Det har även betydelse hur mycket du använder datorn för privat bruk och om det finns flera datorer i familjen.

Du får dra av anskaffningspriset för datorn enligt följande:

Tabell över avdragsprocentsatserna
Det finns inga bevis för att datorn använts i arbetet  0 %
Det finns bevis för att datorn använts för arbetet 50 %
Det finns bevis för att datorn huvudsakligen har använts för arbetet eller att den har använts t.ex. för att förvärva betydande biinkomster.  100 %

Så här deklarerar du en dator för utgifter för förvärv av inkomst

Dataanslutningar

På avgifterna för dataanslutningar (t.ex. bredbandsabonnemang) som används för förvärv av inkomster tillämpas samma procentandelar som på datorer.

Du får dra av anskaffningsutgifterna för arbetsredskap som avskrivningar

Gör den första avskrivningen under föremålets anskaffningsår. En avskrivning är inte längre avdragbar i beskattningen det år då föremålet upphör att användas för förvärv av inkomst.

Anskaffningsutgiften för en dator dras av som en årlig avskrivning om 25 % på utgiftsresten.

Exempel 1: Du köper en dator för 2 000 euro, och du kan visa att du har använt datorn för arbetet. Du har rätt att dra av 50 %.

avskrivning om 25 % x 2 000 euro = 500 euro. Som avdrag godkänns 50 % dvs. 250 euro.

Exempel 2: Du köper en dator för 2 000 euro, och du använder den huvudsakligen för ditt arbete. Du har rätt att dra av 100 %.

avskrivning om 25 % x 2 000 euro = 500 euro. Som avdrag godkänns 500 euro.

Beräkna följande års avskrivning utifrån utgiftsresten 2 000 euro – 500 euro, dvs. 1 500 euro i vartdera fallet.

Läs mer om avdrag för kostnader för datorer och dataanslutningar

Datorns inköpspris är under 1 000 euro

Du får dra av anskaffningsutgiften för datorn på en gång under anskaffningsåret.

Anskaffningspriset för andra arbetsredskap får också dras av på en gång om deras inköpspris är över 1 000 euro men den sannolika ekonomiska brukstiden är under tre år. Lämna en redogörelse för arbetsredskapets brukstid.

Läs mer om avdrag för arbetsredskap

Så här deklarerar du avdraget för förvärv av inkomst