Datorer och dataanslutningar

Du får dra av anskaffningskostnaderna för en dator som utgifter för förvärv av inkomst om du använder datorn i ditt arbete.

På begäran ska du redogöra för bland annat till vad och hur mycket du använder datorn i ditt arbete. Det har även betydelse hur mycket du använder datorn för privat bruk och om det finns flera datorer i familjen.

Du får dra av anskaffningspriset för datorn enligt följande:

Tabell över avdragsprocentsatserna
Det finns inga bevis för att datorn använts i arbetet  0 %
Det finns bevis för att datorn använts för arbetet 50 %
Det finns bevis för att datorn huvudsakligen har använts för arbetet eller att den har använts t.ex. för att förvärva betydande biinkomster.  100 %

Så här deklarerar du en dator för utgifter för förvärv av inkomst

Dataanslutningar

På avgifterna för dataanslutningar (t.ex. bredbandsabonnemang) som används för förvärv av inkomster tillämpas samma procentandelar som på datorer.

Du får dra av anskaffningsutgifterna för arbetsredskap som avskrivningar

Gör den första avskrivningen under föremålets anskaffningsår. En avskrivning är inte längre avdragbar i beskattningen det år då föremålet upphör att användas för förvärv av inkomst.

Anskaffningsutgiften för en dator dras av som en årlig avskrivning om 25 % på utgiftsresten. Om den anskaffningsutgift som godkänns i beskattningen är högst 1 000 euro får den dras av på en gång.

Exempel 1: Du köper en dator för 2 000 euro och har bevis på att datorn används i arbetet.  Avdragsrätten är 50 %, det vill säga 1 000 euro. 

Du får dra av hela beloppet på 1 000 euro under anskaffningsåret.

Exempel 2: Du köper en dator för 2 000 euro och du använder den huvudsakligen för ditt arbete. Avdragsrätten är 100 %, det vill säga du får dra av 2 000 euro som utgiftsrestavskrivningar.

År 1: Avskrivning om 25 % x 2 000 e = 500 e. Som avdrag godkänns 500 euro.
Beräkna följande års avskrivning utifrån utgiftsresten, som räknas så här:  2 000 euro - 500 euro, det vill säga 1 500 euro.

År 2: Avskrivning om 25 % x 1 500 e = 375 e

År 3: Avskrivning om 25 % x 1 125 e = 281,25 e

År 4: Utgiftsresten är mindre än 1 000 euro (1 125 - 281,25 = 843,75 e) och kan därmed avskrivas på en gång.

Läs mer om avdrag för kostnader för datorer och dataanslutningar

Datorns inköpspris är under 1 000 euro

Du får dra av anskaffningsutgiften för datorn på en gång under anskaffningsåret.

Anskaffningspriset för andra arbetsredskap får också dras av på en gång om deras inköpspris är över 1 000 euro men den sannolika ekonomiska brukstiden är under tre år. Lämna en redogörelse för arbetsredskapets brukstid.

Läs mer om avdrag för arbetsredskap

Så här deklarerar du avdraget för förvärv av inkomst