Tabell om mest frågade arbeten som berättigar till hushållsavdrag

Syftet med tabellerna är att underlätta bedömningen av avdragsgillheten. Förutom arbetets art, bör även de övriga kraven för hushållsavdraget uppfyllas.

I den nedanstående tabellen finns vissa vanligaste arbeten som kan utföra hemma eller i en fritidsbostad. Det finns arbete som inte berättigar till hushållsavdrag, även om arbetet sker hemma hos den skattskyldige.

Tabellkolumnen ”Punkt i anvisningen” syftar på detaljerade anvisningen Hushållsavdrag med mer information om ämnet.

Tabellen uppdateras vid behov.

Sedvanligt hushålls-, vård- och omsorgsarbete

Berättigar till avdrag

Berättigar inte till avdrag

Punkt i anvisningen

Rengöringsarbete för akvarier och terrarier

 

x

7.1

Arbete som utförs av s.k. professionell organisatör. En professionell organisatör är en yrkesmässig organisatör som tillsammans med kunden skapar systematiskt och logiskt ordning och reda i utrymmen. En professionell organisatör hjälper kunden att avstå från onödiga saker och att ordna upp resterande viktiga föremål och papper.

x   7.1

Städning av bostad (även städning av den gamla och nya bostaden vid flyttning)

x

 

7.1

Installations- och anvisningsarbete för digitalboxar, dvd-spelare och tv (även i samband med flyttning)

x

 

7.1

Krattning och övrig renhållning på gårdsområdet

x

 

7.1

Överklädning av möbler

 

x

7.2

Avfallstransport

 

x

7.2

Butiksbesök, bankbesök, apoteksbesök etc.

 

x

7.2

Butiksbesök, bankbesök eller apoteksbesök som en del av annat och mer omfattande arbete som berättigar till avdrag

x

 

7.1 och 8.1

Rastning av hundar e.d. som en del av annat och mera omfattande arbete som berättigar till avdrag (även om arbetet inte bokstavligen sker hemma hos den skattskyldige)

x

 

7.1

Hemsömnskola (en yrkesmänniska kommer hem och ger handledning om familjens sovrytm)

 

x

8.2

Klädvård hemma (tvättning, strykning, reparation)

x

 

7.1

Persontransporttjänst

 

x

7.2

Vattnande av blommor i bostaden och på gårdsområdet

x

 

7.1

Vård av barn, sjuka, handikappade och åldringar i den skattskyldiges bostad eller fritidsbostad

x

 

8.1 och 8.4.1

Privat hemundervisning eller tilläggsundervisning hemma för barn

 

x

8.2

Hjälp med barnens skolläxor som en del av annat och mer omfattande omsorgs- och vårdarbete som berättigar till avdrag

x

 

8.1

Tömning av slambrunn

 

x

7.2

Snöskottnings- och snöplogningsarbete på gårdsområdet

x

 

7.1

Omsorgs- och vårdarbete som erhållits i form av naturaförmån

 

x

8.2

Hushållsarbete som erhållits i form av naturaförmån

 

x

7.2

Musiker, orkester eller annan beställd artist (t.ex. i samband med bröllop eller födelsedag)

 

x

7.2

Flyttjänster och packning av lösöre, demontering och montering av möbler i samband med flyttning

 

x

7.2

Montering av nya möbler

x

 

7.1

Omsorgsavgifter vid serviceboende och övriga avgifter i samband med serviceboende (avgifter för hyra, vatten, bastu, el, måltidsservice och klädvård)

 

x

9.1 och 9.2

Servicesedel har beviljats för samma hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete (det saknar betydelse om sedeln använts eller inte)

 

x

9.2., 12.2. och 12.3.

Hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete som sker i de egna utrymmena för en person som bor i ett servicehus om ingen servicesedel fåtts för samma arbete

x

 

9.1 och 12.3

Serverings-, kaffebryggnings- och matlagningsarbete i samband med familjefester hemma

x

 

7.1

Stämning av piano

 

x

7.2

Fällning av träd eller beskärning av grenar på gårdsområdet

x

 

7.1

Fällning av träd på gårdsområdet i samband med nybyggnad

 

x

7.2

Vedhuggning och vedstapling på gårdsområdet

x

 

7.1

Trädgårdsskötsel, planteringsarbete

x

 

7.1

Rensning av ogräs

x

 

7.1

Installation av robotgräsklippare på gården

x

  7.1 

Matlagning

x

 

7.1

Hemtransport av matvaror och övriga varor

 

x

7.2

Gräsklippning och häckklippning

x

 

7.1

Strykning, byktvätt eller annan klädvård hemma

x

 

7.1

Planeringsarbete som en liten del av annat och mer omfattande arbete som berättigar till avdrag

x

 

7.2

Installation av persienner

x

 

7.1

Installations- och anvisningsarbete för dator (även i samband med flyttning)

x

 

7.1

Installation och uppdatering av dataprogram och viruskontroll av program och filer

x

 

7.1

Bekämpning av skadedjur i bostaden och på gårdsområdet

x

 

7.1

Säkerhetstjänster i servicehus

 

x

9.1

Säkerhets- och bevakningstjänster (t.ex. väktares larmbesök eller kontrollbesök till en tom bostad eller fritidsbostad)

 

x

7.2

Kostnader för serviceavgifter, apparater, utrustning, varor, transport- och resekostnader och kostnader för resetid som hänför sig till utförande av normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete

 

x

4

Underhålls- och ombyggnadsarbete för bostad eller fritidsbostad

Berättigar till avdrag

Berättigar inte till avdrag

Punkt i anvisningen

Underhålls och ombyggnadsarbete (t.ex. målning av innerväggar, tapetsering, reparation eller förnyelse av golvytor, renovering av tvättrum eller bastu, installation av köksskåp, installation av centraldammsugare)

x

  10.2 (se även 10.4), 11.5

Övervakarens arbete i samband med underhålls- eller ombyggnadsarbete

x

 

10.2, 11.12

Nybyggnad av bostad eller annan byggnad

 

x

10.4

Kompletterande byggande i samband med nybyggnad och separata tilläggs- och ändringsarbeten

 

x

10.4.1 och 10.7

Byggande av separata täckta byggnader och konstruktioner på bostadens gårdsområde

 

x

10.4.1

Underhåll och ombyggnad av separata täckta byggnader och konstruktioner på bostadens gårdsområde

x

 

10.2

Nedrivning av byggnad eller separata täckta byggnader och konstruktioner på bostadens gårdsområde, antingen helt eller delvis

 

x

10.4.1

Byggande eller rivning av lätta konstruktioner (patio, terrass, lätt tak, brygga) som kompletterar bostaden och gårdsområdet

x

 

10.4.2

Inglasning av terrass eller patio som hör till bostaden utan att utrymmet värmeisoleras

x

 

10.7, 10.9 och 10.10

Tillbyggnadsarbete för bostad eller annan byggnad

 

x

10.4.1 och 11.13

Omvandling av kallt utrymme (vindsutrymme eller källare) till bostadsbruk

 

x

10.4.1

Delvis förnyande av bostad så att utrymmet fortfarande är i bostadsbruk (t.ex. borttagande av bärande vägg, ändring av rumsindelning, byggande av bastu)

x

 

10.4.2 ch 11.6

Yttre renovering av egnahemshus genom målning

x

 

10.2

Installering och underhåll av antenn för egnahemshus

x

 

10.2

Förnyelse av väggbeklädnad på egnahemshus och rivningsarbete som hänför sig till detta

x

 

10.4.2

Renovering av tom bostad som genast efter renoveringen tas i eget bruk

x

 

19.2

Renovering av tom bostad som inte tas i eget bruk efter renoveringen (också om dödsbo betalar renoveringen)

 

x

19.2

Bostadsbesiktningar, mätningar och undersökningar

 

x

10.3

Bostadsbesiktningar som är en liten del av annat och mer omfattande ombyggnads- eller underhållsarbete som berättigar till avdrag

x

 

10.3

Monteringsarbete för säkerhetslås

x

 

10.2, 10.3 och 11.7

Installationsarbete, underhållsarbete och serviceavgifter för larm- och säkerhetssystem

 

x

10.3

Mätning av värmepannans verkningsgrad och rengöring

x

 

10.6

Service av oljebrännaren till en värmepanna

x

 

10.6

Rengöring, mätning, inställning samt service av ventilationskanaler

x

 

10.6

Sotningsarbete

 

x

10.6

Underhålls- och ombyggnadsarbete för vattenledningar, avloppssystem, elektricitet och datanät på egnahemshusets eller fritidsbostadens gårdsområde

x

 

10.7

Plattbeläggnings-, asfalterings- eller annat ytbeläggningsarbete på gårdsområdet

x

 

10.7

Byggande eller reparation av gårdsstaket

x

 

10.7

Byggande av borrbrunn eller annan brunn på gårdsområdet

x

 

10.7

Nyanläggningsarbete för gårdsområdet

 

x

10.7

Byggnadskostnader för gårdsväg på gårdsområdet

x

 

10.7

Arbeten utanför gårdsområdet (t.ex. muddring av stranden, byggande av väg eller lednings-, kabel- och rörarbeten)

 

x

10.7

Installation av el- eller vattenledning i ett gammalt fritidshus

x

 

10.7

Anslutningsavgifter (till el-, vatten-, avloppsvatten-, fjärrvärme- eller telenätet) i egnahemshus eller fritidsbostad till den del som avgiften är direkt vederlag för underhålls- eller ombyggnadsarbete på gårdsområdet

x

 

10.7

Anslutningsavgifter i egnahemshus eller fritidsbostad när det beviljats bidrag för reparationen

 

x

10.7

Byggande av avfallsvattensystem på glesbygden

x

 

10.7

Förnyande, förbättring och reparation av uppvärmningssystem, inklusive installation och nedmontering av gammalt system, även om man fått energiunderstöd som beviljats för ändring av uppvärmningssätt i småhus

x

 

10.8 och 10.10

Installation av sol- eller jordvärmesystem och luftvärmepump i egnahemshus eller fritidsbostad.

x

 

10.10

Service av luftvärmepump

x    

Monteringsarbeten för laddstation som installeras i ens hem för laddning av elbils batteri

x   10.7

Byggarbete för pelletförråd

x

 

10.10

Separat installationsarbete för hemmets maskiner och apparater (kylutrustning, spis, spisfläkt, tvättmaskin)

 

x

10.11

Installationsarbete för hemmets maskiner som en del av annat och mer omfattande ombyggnads- eller underhållsarbete som berättigar till avdrag (t.ex. i samband med köksrenovering)

x

 

10.11

Installations- och underhållsarbete som gäller data- och kommunikationsteknisk utrustning

x

 

10.12

Förnyande av brygga, underhålls- och ombyggnadsarbete för brygga, inspektion av bryggans skick och uppdragningsarbete av brygga för en brygga som finns i samband med gården

x

 

10.9

Byggande av simbassäng, badbalja, badkar eller annan motsvarande bassäng på gårdsområdet

 

x

10.9
Byggande av kompost   x 10.9

Underhålls- och ombyggnadsarbete som aktieägaren enligt lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen har underhållsansvar för

x

 

11

Underhålls- och ombyggnadsarbete som bostadsaktiebolaget enligt lagen om bostadsaktiebolag, bolagsordningen eller bolagsstämmans beslut har underhållsansvar för

 

x

11

Monteringsarbete för trapphis som installeras i bostadens trappuppgång

x   10.2, 11.6

Invändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för lägenheten eller balkongen

x

 

11.7

Inglasningsarbete för lägenhetens balkong

x

 

11.7

Utvändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för lägenheten eller balkongen

 

x

11.7

Underhålls-, bytes- och serieläggningsarbete för lägenhetens lås

 

x

11.7

Installationsarbete för luftvärmepump eller parabolantenn utanför bostaden eller på balkongen

x

 

11.6

Lägenhetens konstruktion, isolering och grundsystem (värme-, el-, dataöverförings-, gas-, vatten-, avlopps- och ventilationssystem etc.)

 

x

11.8

Invändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för garage/täckt bilparkering vars besittning sker med egna aktier

x

 

11.9

Utvändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för garage/täckt bilparkering vars besittning sker med egna aktier, när underhållsansvaret enligt bolagsordningen har överförts till aktieägarna

x

 

11.9

Bygg- eller renoveringsarbete för patio, terrass, lätt tak, brygga, staket eller gårdsplansbeläggning och planteringsarbete för blommor och buskar

x

 

11.10

Inglasning av terrass eller patio som finns på bostadsaktiebolagets gård utan att utrymmet värmeisoleras

x

 

11.10

Övervakningsarbete i samband med underhålls- eller ombyggnadsarbete som görs i lägenheten och som berättigar till hushållsavdrag

x

 

11.12

Underhålls- eller ombyggnadsarbete för bostad eller fritidsbostad till den del som det erhållits bidrag för arbetet från stat, kommun eller annat offentligt samfund

 

x

12.4.1

Bidrag som bostadsaktiebolaget fått för underhålls- eller ombyggnadsarbeten som aktieägaren ansvarar för som berättigar till avdrag

 x

 

12.4.2

Underhålls- och ombyggnadsarbeten som aktieägaren ansvarar för när de betalats till bostadsaktiebolaget som vederlag eller andra prestationer

 

x

11.5

Andel av underhålls- och ombyggnadsarbete som ersatts av försäkringsbolag

 

x

13

Asbestkartläggning

 

x

10.3

Om ansvarsfördelningen mellan bostadsaktiebolaget och delägaren har ändrats genom bolagsordning, men bolagsordningen inte har handelsregistrerats, är delägaren inte berättigad till hushållsavdrag även om underhållsansvaret hade överförts till delägaren.

Nyckelord:

Sidan har senast uppdaterats 28.5.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken