Så här deklarerar du hushållsavdrag i MinSkatt

 1. På ingångssidan i MinSkatt ska du välja länken "Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter" som finns under Funktioner.

 2. Välj år 2019.

 3. Klicka på länken "Hushållsavdrag".

 4. Välja "Deklarera endast avdraget".

 5. Du kan deklarera hushållsavdrag genom att klicka på "Lägg till en ny kostnad".

 6. Välj sedan om du har köpt arbetet av ett företag eller anställt en arbetstagare.

 7. a) Om ett företag har utfört arbetet ska du fylla i:

  • om arbetet utförts i Finland
  • företagets FO-nummer och namn
  • uppgifter om arbetsprestationen (t.ex. hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete, underhåll av bostad)
  • platsen för arbetets utförande (t.ex. bostad som är i egen användning eller används av föräldrar)
  • en närmare beskrivning på det utförda arbetet (t.ex. veckostädning, barnpassning, köksrenovering)
  • avtalsdag (det datum då du ingick ett avtal om arbetet med företaget)
  • den första betalningsdagen (den dag då arbetsersättningen betalades).
  • (Om du har betalat flera arbetsersättningar till ett och samma företag ska du också ange den sista betalningsdagen.)
  • det betalda eurobeloppet inkl. moms
  • arbetets andel inkl. moms

  b) Om du har anställt en arbetstagare ska du fylla i:

  • arbetstagarens personbeteckning och namn
  • uppgifter om arbetsprestationen (t.ex. hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete, underhåll av bostad)
  • platsen för arbetets utförande (t.ex. bostad som är i egen användning eller används av föräldrar)
  • en närmare beskrivning på det utförda arbetet (t.ex. veckostädning, barnpassning, köksrenovering)
  • avtalsdag (det datum då du ingick ett avtal om arbetet med arbetstagaren)
  • den första betalningsdagen (den dag då arbetsersättningen betalades)
  • den bruttolön som betalades till den anställde inkl. naturaförmåner
  • lönebikostnader sammanlagt:
   • arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
   • arbetsgivarens andel av obligatoriska arbetspensionsavgifter
   • arbetsgivarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien olycksfallsförsäkringspremie
   • grupplivförsäkringspremie.
 8. Om du delar kostnaderna med t.ex. din make ska du välja "Ja".

 9. Du ska ännu intyga att du för arbetet inte har mottagit något av de stöd som nämns i punkten.

 10. När uppgifterna är rätt ska du klicka på OK.

 11. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.