Hushållsavdraget gäller också vård- och omsorgsarbete

Du får göra hushållsavdrag för sedvanligt vård- och omsorgsarbete. Sådant arbete är exempelvis att tvätta, klä på, mata och på annat sätt ge vård till barn, åldringar och handikappade.

Vård- och omsorgsarbete kan också vara att du hjälper en person vid butiksbesök eller sköter bank- eller apoteksärenden för hens räkning.

Se en lista över mest frågade arbeten som berättigar till hushållsavdrag.

Inget avdrag

Hushållsavdrag beviljas inte exempelvis för sådant vård- och omsorgsarbete som leverantörer av hälsovårdstjänster producerar momsfritt.

Servicesedel eller betalningsförbindelse utgör hinder för avdrag

Om kommunen har gett en servicesedel eller en annan betalningsförbindelse för arbetet, beviljas hushållsavdrag inte heller för den andel man själv betalat. En servicesedel eller betalningsförbindelse utgör hinder för avdrag även om man inte ens använder sedeln.

Kommunala tjänster ger inte rätt till hushållsavdrag. Avdrag beviljas inte även om arbetet har utförts av ett privat servicehem eller ett servicehem som är verksamt som ett allmännyttigt samfund, om man betalar kommunen eller staden för arbetet.

Du får avdrag om vård- eller omsorgsarbetet

  • gäller dig själv eller någon annan som bor i samma hushåll eller din nära släktning, som exempelvis dina föräldrar eller mor- eller farföräldrar

  • utförs i ditt hem eller i din fritidsbostad eller exempelvis i ovan nämnda nära släktingars hem eller fritidsbostad

Information om hushållsavdraget

Så här deklarerar du hushållsavdraget