Hushållsavdrag för städ- och hushållsarbete

Du kan få hushållsavdrag för sedvanligt hushållsarbete, vilket omfattar bland annat

  • städning
  • matlagning
  • tvättning, strykning och annan klädvård
  • skötsel av gårdsplan och trädgård
  • snöskottning.

Se en lista över mest frågade arbeten som berättigar till hushållsavdrag.

Inget avdrag

Sedvanligt hushållsarbete omfattar inte exempelvis avfallstransport, tömning av avloppsbrunn, flyttnings- och transporttjänster eller bevaknings- och säkerhetstjänster.

Du får göra avdrag då arbetet utförs

  • i ditt eget hem
  • i din fritidsbostad
  • i dina föräldrars eller mor-/farföräldrars hem

Du behöver inte äga bostaden, det räcker att du bor i den eller använder den själv.

Information om hushållsavdraget

Så här deklarerar du hushållsavdraget