Du får hushållsavdrag för underhålls- och ombyggnadsarbete

Du får hushållsavdrag för exempelvis följande underhålls- och ombyggnadsarbeten:

 • renovering av kök, badrum eller andra rum
 • renovering av källarlokaler och bastu i egnahemshus 
 • el-, rör- och kabelarbeten i egnahemshus
 • målning av uthus
 • montering av säkerhetslås.

Se en lista över mest frågade arbeten som berättigar till hushållsavdrag.

Du får göra hushållsavdrag också för kostnader som gäller din andra bostad eller fritidsbostad.

Du får inte göra avdrag för

 • renovering av en placeringsbostad
 • nybyggen och med sådana jämförbara kompletterande byggen och tillbyggen
 • andelen av ditt eget arbete.

Avdraget gäller arbetets andel

Du får göra avdrag endast för arbetets andel, inte exempelvis för resekostnader eller material. När företagaren eller företaget skickar en faktura för utfört arbete ska också de kostnader specificeras i fakturan som inte ger rätt till hushållsavdrag.

Du får göra avdrag då arbetet utförs

 • i ditt eget hem
 • i din fritidsbostad
 • i dina föräldrars eller mor-/farföräldrars hem

Du behöver inte äga bostaden, det räcker att du bor i den eller använder den själv.

Information om hushållsavdraget 
Så här deklarerar du hushållsavdraget