Är jag berättigad till hushållsavdrag? Hur och när får jag hushållsavdrag?

Anvisningen uppdateras för tillfället.

Du kan få hushållsavdrag för

  • renoveringsarbete
  • städ- och hushållsarbete
  • vård- och omsorgsarbete.

Tabell över de vanligaste arbetena som berättigar till hushållsavdrag

Dessa anvisningar lämpar sig bara för de fall där hushållsarbetet har köpts från ett företag eller en företagare.