Är jag berättigad till hushållsavdrag? Hur och när får jag hushållsavdrag?

Du kan få hushållsavdrag för

  • renoveringsarbete
  • städ- och hushållsarbete
  • vård- och omsorgsarbete.

Tabell över de vanligaste arbetena som berättigar till hushållsavdrag

Dessa anvisningar lämpar sig bara för de fall där hushållsarbetet har köpts från ett företag eller en företagare.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken