Hushållsavdraget för 2020: komplettera skattedeklarationen

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du läsa punkterna 9–12 i anvisningen.

 1. Välj under Funktioner länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj 2020.

 3. Välj länken Förhandsifylld skattedeklaration.

 4. Välj Korrigera.

 5. På den första sidan ser du dina egna uppgifter. Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 6. Kontrollera att de förhandsifyllda inkomsterna och avdragen är rätt. Om du har angett hushållsavdrag tidigare för ditt skattekort eller din skattedeklaration visas de i denna fas. I denna fas kan du korrigera uppgifter eller ange ett nytt hushållsavdrag.

  Om det inte i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag finns hushållsavdrag ska du gå till fasen Övriga avdrag.

 7. Välj Ja i punkten Hushållsavdrag. Välj därefter länken Lägg till en ny kostnad.

 8. Välj sedan om du har köpt arbetet av ett företag eller anställt en arbetstagare.

  Om arbetet utförts utomlands ska du till deklarationen bifoga blankett 14C, det vill säga ett intyg om att det utländska företaget har skött sina skatteförpliktelser.

 9. a) Om ett företag har utfört arbetet ska du fylla i följande uppgifter: 

  • Anteckna i punkten ”Typ av arbete” det arbete på basis av vilket du yrkar på avdrag. Läs för vilket arbete du kan få avdrag.
  • Fyll i punkten ”Plats där arbetet utförts”. Du kan få avdrag om du själv använder bostaden eller fritidsbostaden eller om den används av dina egna eller din makes eller avlidna makes föräldrar eller mor- eller farföräldrar. 
  • Beskriv arbetet närmare i punkten ”Beskriv arbetet närmare” (exempelvis veckostädning, barnpassning, köksrenovering). 
  • Anteckna i punkten ”Avtalsdatum” den dag då du kom överens om arbetet med företaget. Om inget skriftligt avtal ingicks ska du ange den dag då du beställde arbetet.
  • Ange också den dag då du betalade företaget den första arbetsersättningen under året. Om du har betalat flera arbetsersättningar till ett och samma företag ska du också ange den sista betalningsdagen.
  • Du kan endast få avdrag för arbetets andel men inte för exempelvis utrustning eller resekostnader. Därför måste det företag som har utfört hushållsarbetet på fakturan också specificera de kostnader för vilka man inte får ett hushållsavdrag. Om arbetets andel inte har specificerats på fakturan ska du vid behov be företaget som utförde arbetet om en utredning.
  • Anteckna det totala beloppet på fakturan som du betalat i punkten ”Betalat belopp sammanlagt inklusive moms”. Ange i punkten ”Arbetets andel av det betalda beloppet inklusive moms” arbetets andel av detta belopp. Dra inte av självriskandelen. Skatteförvaltningen beräknar avdraget och drar av självriskandelen på dina vägnar.

  Om du lämnar uppgifterna på en pappersblankett ska du använda blanketten 14A Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag.

  b) Om du har anställt en arbetstagare ska du fylla i följande uppgifter:

  • Anteckna i punkten ”Typ av arbete” det arbete på basis av vilket du yrkar på avdrag. Läs för vilket arbete du kan få avdrag.
  • Ange den ”Plats där arbetet utförts”. Du kan få avdrag om du själv använder bostaden eller fritidsbostaden eller om den används av dina egna eller din makes eller avlidna makes föräldrar eller mor- eller farföräldrar.
  • Beskriv arbetet närmare i punkten ”Beskriv arbetet närmare” (till exempel veckostädning, barnpassning, köksrenovering).
  • Ange i punkten "Första betalningsdagen” den dag då du under året har betalat den första lönen till arbetstagaren. Om du har betalat lön i flera delbetalningar till en och samma arbetstagare ska du också ange årets sista betalningsdag.
  • Anteckna den bruttolön som du betalade inklusive naturaförmåner i punkten ”Utbetald lön sammanlagt”. Lägg inte till resekostnader eller andra kostnadsersättningar i beloppet eftersom du inte får hushållsavdrag för dem.
  • Anteckna också lönebikostnaderna sammanlagt:
   • arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
   • arbetsgivarens andel av den obligatoriska arbetspensionsavgiften
   • arbetsgivarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien
   • olycksfallsförsäkringspremien
   • grupplivförsäkringspremien.

  Löntagarens andel av den obligatoriska arbetspensionspremien och arbetslöshetsförsäkringspremien berättigar inte till avdrag.

  Dra inte av självriskandelen. Skatteförvaltningen beräknar avdraget och drar av självriskandelen på dina vägnar.

  Om du lämnar uppgifterna på en pappersblankett ska du använda blanketten 14B Hushållsavdrag för lön som betalats till anställd arbetstagare.

 10. Om du har delat på kostnaderna med exempelvis din maka eller make ska du ange din egen andel av det belopp som du antecknade i punkten "Arbetets andel av det betalda beloppet inklusive moms". 

  Exempel: Du har med din maka eller make låtit utföra en köksrenovering. Ni vill dela hushållsavdraget jämnt. Slutsumman på fakturan är 12 000 euro. Arbetets andel av fakturan är 5 000 euro. 

  Båda anger i sin egen skattedeklaration i punkten "Betalat belopp sammanlagt inklusive moms" 12 000 euro och i punkten "Arbetets andel av det betalda beloppet inklusive moms" 5 000 euro. Båda anger i punkten ”Din andel av kostnaderna för arbetet” 2 500 euro.

 11. Du ska ännu intyga att du för arbetet inte har mottagit något av de stöd som nämns i punkten. När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

  Om du deklarerar på en pappersblankett ska du komma ihåg att underteckna din ansökan.

 12. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 13. Kontrollera uppgifterna.

  Om du vill fortsätta med att fylla i deklarationen senare kan du välja Spara som halvfärdig.

  Om uppgifterna är rätt ska du välja Skicka.