Så här deklarerar du hushållsavdrag i MinSkatt

 1. Välj länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter under Funktioner.

 2. Börja med att välja år 2019. Välj därefter länken Deklaration av inkomster och avdrag.

 3. På den första sidan ser du dina egna uppgifter. Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 4. Kontrollera de eventuella förhandsifyllda uppgifterna. Korrigera uppgifterna vid behov. Gå till fasen Övriga avdrag.

 5. Välj Ja i punkten Hushållsavdrag. Välj därefter länken Lägg till en ny kostnad.

 6. Välj sedan om du har köpt arbetet av ett företag eller anställt en arbetstagare.

  1. Om ett företag har utfört arbetet ska du fylla i:
   • om arbetet utförts i Finland
   • företagets FO-nummer och namn
   • uppgifter om arbetsprestationen (t.ex. hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete, underhåll av bostad)
   • platsen där arbetet utförts (t.ex. bostaden du själv eller dina föräldrar använder) en närmare beskrivning på det utförda arbetet (t.ex. veckostädning, barnpassning, köksrenovering)
   • avtalsdagen (det datum då du ingick ett avtal om arbetet med företaget)
   • den första betalningsdagen (den dag då arbetsersättningen betalades).
   • (Om du har betalat flera arbetsersättningar till ett och samma företag ska du också ange den sista betalningsdagen.)
   • det betalda eurobeloppet inklusive moms
   • arbetets andel inklusive moms
  2. Om du har anställt en arbetstagare ska du fylla i:
   • arbetstagarens personbeteckning och namn
   • uppgifter om arbetsprestationen (t.ex. hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete, underhåll av bostad)
   • platsen där arbetet utförts (t.ex. bostaden du själv eller dina föräldrar använder) en närmare beskrivning på det utförda arbetet (t.ex. veckostädning, barnpassning, köksrenovering)
   • avtalsdagen (det datum då du ingick ett avtal om arbetet med arbetstagaren)
   • den första betalningsdagen (den dag då arbetsersättningen betalades).
   • den bruttolön som betalades till den anställde inklusive naturaförmåner
   • lönebikostnaderna sammanlagt:
    • arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
    • arbetsgivarens andel av den obligatoriska arbetspensionsavgiften
    • arbetsgivarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien
    • olycksfallsförsäkringspremien
    • grupplivförsäkringspremien.
 7. Om du delar kostnaderna med till exempel din make ska du välja Ja.

 8. Du ska ännu intyga att du för arbetet inte har mottagit något av de stöd som nämns i punkten. När uppgifterna är rätt ska du välja OK.