Så här deklarerar du hushållsavdraget

Avdraget kan beaktas redan på ditt skattekort för det innevarande året. Alternativt kan du deklarera avdraget på skattedeklarationen när du får den förifyllda skattedeklarationen för granskning.

För att deklarera hushållsavdraget behöver du dessa uppgifter:

  • företagets FO-nummer eller den anställdas personbeteckning
  • slutsumman på fakturan eller bruttolönen
  • arbetets andel inklusive skatter eller lönebikostnaderna.

Om du har delat kostnader exempelvis med din make ska du specificera din andel av den betalda fakturan eller lönen. Spara kvitton på utfört arbete.

Ändra skattesats för det innevarande året

Anmäl avdraget för skattekortet

Din skattesats för det innevarande året blir mindre om du beställer ett nytt skattekort och anmäler hushållsavdragsuppgifter i din ansökan om skattekort.

De uppgifter som du angett överförs till din förifyllda skattedeklaration. Kontrollera uppgifterna när du får skattedeklarationen.

Om du inte vill ändra ditt skattekort kan du lämna hushållsavdragsuppgifter för det innevarande året också i webbtjänsten Palkka.fi. Där kan du samtidigt lämna alla anmälningar som gäller lönebetalning och göra alla betalningar.

Du kan anmäla avdrag för 2017 i Palkka.fi fram till 31.1.2018 varefter de överförs till den förifyllda skattedeklarationen för 2017. Kontrollera uppgifterna när du får skattedeklarationen.

Anmäl avdrag i Palkka.fi » (www.palkka.fi).

Du kan deklarera avdrag också i efterhand i din skattedeklaration

Använd e-tjänster

Skattedeklaration på nätet (vero.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2016 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Tjänsten är öppen nästa gång på våren 2018.

Du får en förifylld skattedeklaration hem till dig i april 2018. Du kan deklarera hushållsavdragskostnaderna för 2017 i din skattedeklaration om du inte har anmält dem tidigare för skattekortet eller i Palkka.fi.

Lämna uppgifterna på nätet. En deklaration räcker: Om du har anmält uppgifterna redan föregående år för skattekortet eller i Palkka.fi överförs uppgifterna till den förifyllda skattedeklarationen automatiskt. Kontrollera uppgifterna när du får skattedeklarationen.

Alternativt kan du lämna uppgifterna med en bilageblankett i pappersform. Blankett 14A, 14B, 14C.

Vanliga frågor

Kontrollera uppgifterna på adressen ytj.fi. Du kan söka uppgifter om ett företag med antingen FO-numret eller företagets namn.

Kontrollera alltid att företaget eller företagaren har förts in i förskottsuppbördsregistret innan du ingår ett avtal. Företaget eller företagaren ska finnas i förskottsuppbördsregistret vid den tidpunkten då avtalet ingås. Om företaget är förskottsuppbördsregistrerat vid tidpunkten för avtalet får du göra hushållsavdrag även om företaget är avregistrerat när du betalar fakturan.

Du kan inte få hushållsavdrag om företaget eller företagaren inte finns i förskottsuppbördsregistret.

Om du först i efterhand märker att du skulle ha kunnat få hushållsavdrag kan du ansöka om ändring i din beskattning ännu efter att den slutförts. Sök ändring med en begäran om omprövning.

Läs mer om ändringssökande.

Nyckelord:

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken