Så här deklarerar du hushållsavdraget

Du kan ange uppgifterna om avdraget antingen på skattekortet eller i din skattedeklaration. Om du anger uppgifterna i ditt skattekort får du genast nyttan av avdraget. Om du deklarerar uppgifterna i skattedeklarationen beaktas avdraget i kvarskatte- eller skatteåterbäringsbeloppet.

Betalningsåret avgör för vilket år du ska deklarera hushållsavdragsuppgifterna.

Exempel: Det har kommits överens om arbetet 1.12.2021 och arbetet har utförts under december. Fakturan har betalats 15.1.2022. Deklarera hushållsavdraget i beskattningen för 2022.

Deklarera i MinSkatt

Så här deklarerar du hushållsavdraget i MinSkatt

Om du lämnar uppgifterna på en pappersblankett får du en länk till blanketten i slutet av sidan.

Se tidigare år för vilka du fortfarande kan ansöka om avdrag samt anvisningar för begäran om omprövning

Du behöver följande uppgifter:

När du köper arbetet av ett företag:

Du kan endast få avdrag för arbetets andel men inte för exempelvis utrustning eller resekostnader. Därför måste det företag som har utfört arbetet på fakturan också specificera de kostnader för vilka man inte får ett hushållsavdrag. Om arbetets andel inte har specificerats på fakturan ska du vid behov be företaget som utförde arbetet om en utredning.

Du anställer en arbetstagare:

 • Arbetstagarens personbeteckning
 • Bruttolön som du betalade till arbetstagaren (inklusive förskottsinnehållning)
 • Uppgifter om lönebikostnader

Spara kvitton på utfört arbete eftersom vi kan be om dem för granskning senare. Läs mer om hur länge kvitton ska förvaras.

Ytterligare information 

Hur mycket kan jag få i avdrag? Beräkna avdragsbeloppet med räknaren

Avdragsbelopp och självrisk 

Villkor för avdraget

För vilket arbete beviljas avdrag? I tabellen ser du de arbeten som det ställts mest frågor om

Du delar hushållsavdraget med maken

Vanliga frågor

Du kan få hushållsavdraget per kalenderår.

Avdraget görs från skatterna för det år under vilket du har betalat företagets faktura eller lönen till arbetstagaren och lönebikostnaderna. Om du exempelvis låter göra renoveringsarbete vid årsskiftet och betalar fakturor under två olika år kan du få hushållsavdrag de båda åren. Observera att också självrisken går för båda åren.

Hushållsavdraget dras i första hand av från skatten på förvärvsinkomst och kapitalinkomst. De flesta andra avdragen görs inte direkt från skatten, utan de dras av från förvärvsinkomsterna innan skatten beräknas. Därför påverkar de inte skatten lika mycket som hushållsavdraget.

Om skatterna inte räcker till för att göra hela hushållsavdraget, kan den del som inte dragits av dock inte överföras till följande år.

Gå till inloggningssidan i MinSkatt och logga in (länken öppnas i ett nytt fönster)

Välj tillvägagångssätt enligt din egen situation.

Du lämnar uppgifter om ett hushållsavdrag för 2021

 1. När du ännu inte har fått den förhandsifyllda skattedeklarationen:
  • På ingångssidan i MinSkatt ska du välja i punkten Skatteår 2021 länken Deklaration av inkomster och avdrag.
  • Ange hushållsavdraget på ansökan i fasen Övriga avdrag.
 2. När du har fått den förhandsifyllda skattedeklarationen:
  • På ingångssidan i MinSkatt ska du välja länken Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • Välj länken Korrigera.
  • Ange hushållsavdraget på ansökan i fasen Övriga avdrag.

Du lämnar uppgifter om ett hushållsavdrag för 2022

 1. Om du anger ett avdrag för ditt skattekort:
  • På ingångssidan i MinSkatt ska du välja länken Skattekort och förskottsskatt.
  • Välj Beställ ett nytt skattekort.
  • Ange hushållsavdraget på ansökan i fasen Övriga avdrag.
  • Observera att systemet kräver att du också ändrar dina inkomster i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag, det räcker att du ändrar med endast en euro, om du inte kan uppskatta dina inkomster exakt.
 2. Om du anger endast avdraget på förhand för skattedeklarationen:
  • På ingångssidan i MinSkatt ska du välja länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.
   • Välj det år då du har betalat fakturan.
   • Välj länken Hushållsavdrag.

Närmare anvisning: Så här lämnar du uppgifter om avdrag i MinSkatt