Hushållsavdrag

Hushållsavdraget innebär en skattelättnad. Du får hushållsavdrag när du köper exempelvis dessa arbeten till ditt hem: städning, barnpassning, renovering av en bostad och installation av datorer. Hushållsavdrag får du också för arbete på din fritidsbostad. 

Vill du deklarera ett hushållsavdrag?

Läs anvisningarna: så här deklarerar du hushållsavdraget

Hushållsavdrag för 2019

Maximibeloppet på hushållsavdrag är 2 400 euro för 2019. Självrisken är 100 euro per år. 

Hurdant arbete ger rätt till avdrag?

Vika är villkoren för hushållsavdrag?

Vilka arbeten berättigar till hushållsavdrag?

Hur mycket avdrag kan man få?

Maximibeloppet på hushållsavdrag är 2 250 euro för 2020. Du får maximibeloppet när arbetets andel av slutsumman är 5 875 euro på den faktura som du betalat till företaget. Självrisken är 100 euro per år. 

Hushållsavdraget beviljas endast för arbetets andel. Du får inte hushållsavdrag exempelvis för utrustning eller resekostnader. När företagaren skickar dig en faktura för arbetet ska fakturan innehålla en specifikation. I specifikationen ser du priset på arbetet. Efter detta kan du ansöka om hushållsavdrag för priset på arbetet.

Kan jag dela avdraget med min make?

Du kan dela avdraget med din make. Ni kan då beviljas sammanlagt 4 500 euro i hushållsavdrag. Båda ska dock betala självrisken på 100 euro. Om familjen betalar mindre än 5 875 euro för renoverings- eller hemarbete lönar det sig endast för en familjemedlem att ansöka om hushållsavdrag. Då betalar ni självrisken endast en gång.

Om du endast betalar lite skatt kan du alltid inte göra avdraget. Då kan vi avräkna hushållsavdraget i beskattningen för din maka eller make. Om hushållsavdraget överstiger maximibeloppet avräknar vi på samma sätt hushållsavdraget för din maka eller make. Då minskar skatterna för din maka eller make. Detta sker automatiskt.

Så här beräknar du beloppet av hushållsavdraget

När du betalar för arbetet till ett företag: Kontrollera först att företaget är förskottsuppbördsregistrerat. Se sedan på fakturan hur mycket du betalade för arbetet till företaget. Försäkra dig om att arbetets andel inkluderar momsen. Hushållsavdraget beräknas enligt det momspliktiga priset på arbetet. Hushållsavdraget är 40 % av detta pris. Från produkten drar du dock av självrisken, det vill säga 100 euro. Resultatet du får är beloppet på ditt hushållsavdrag.

Exempel: Du beviljas maximibeloppet av hushållsavdrag, det vill säga 2 250 euro, när du betalar ett företag 5 875 euro för arbetet: 5 875 euro x 40 % – självrisken 100 euro = 2 250 euro.

Om du anställer en arbetstagare är beräkningssättet lite annorlunda: Du får dra av 15 % av den lön du betalat samt arbetsgivarens lönebikostnader. Dra även då av självrisken på 100 euro. Därefter får du det belopp som utgör hushållsavdraget. Maximibeloppet är även då 2 250 euro.

Vanliga frågor

Du kan få hushållsavdraget per kalenderår.

Avdraget görs från skatterna för det år under vilket du har betalat företagets faktura eller lönen till arbetstagaren och lönebikostnaderna. Om du exempelvis låter göra renoveringsarbete vid årsskiftet och betalar fakturor under två olika år kan du få hushållsavdrag de båda åren. Observera att också självrisken går för båda åren.

Hushållsavdraget dras i första hand av från skatten på förvärvsinkomst och kapitalinkomst. De flesta andra avdragen görs inte direkt från skatten, utan de dras av från förvärvsinkomsterna innan skatten beräknas. Därför påverkar de inte skatten lika mycket som hushållsavdraget.

Om skatterna inte räcker till för att göra hela hushållsavdraget, kan den del som inte dragits av dock inte överföras till följande år.