Hushållsavdrag

Hushållsavdraget innebär en skattelättnad. Du får hushållsavdrag när du köper exempelvis dessa arbeten till ditt hem: städning, barnpassning, renovering av en bostad och installation av datorer. Hushållsavdrag får du också för arbete på din fritidsbostad. 

Vill du deklarera ett hushållsavdrag?

Läs anvisningarna: så här deklarerar du hushållsavdraget

Hurdant arbete ger rätt till avdrag?

Vilka är villkoren för hushållsavdrag?

Vilka arbeten berättigar till hushållsavdrag?

Avdragsbeloppet: 2021 betalda arbeten

Maximibeloppet för hushållsavdraget är 2 250 euro per person. Självrisken är 100 euro per år per person.

Hushållsavdraget beviljas endast för arbetets andel. Du får dra av 40 % av arbetets andel om du har köpt arbetet av ett företag. Du får maximiavdraget när andelen av arbetet på den faktura som du betalat till företaget är 5 875 euro.

Om du anställde en arbetstagare får du dra av 15 % av den lön du betalat samt arbetsgivarens lönebikostnader som anknyter till lönen.

Observera! Du får inte hushållsavdrag exempelvis för utrustning eller resekostnader. När företagaren skickar dig en faktura för arbetet ska fakturan innehålla en specifikation. I specifikationen ser du priset på arbetet. Efter detta kan du ansöka om hushållsavdrag för priset på arbetet.

Lämna uppgifterna om  avdraget för skattekortet för 2021

Alternativt kan du lämna uppgifterna om avdraget för skattedeklarationen för 2021

Avdragsbeloppet: 2020 betalda arbeten

Beloppet som får dras av är samma som 2021. 

Så här deklarerar du hushållsavdraget

Kan jag dela avdraget med min make?

Hushållsavdraget är ett individuellt avdrag. Ni kan alltså med din make eller maka få sammanlagt 4 500 euro i avdrag per år.

Om makarnas sammanlagda avdrag är högst 2 250 euro kan ni ansöka om hela avdraget i beskattningen av den andra av makarna om ni vill. Då betalar ni självrisken endast en gång. 

Om maximibeloppet för en person överskrids men endast den ena av makarna ansöker om avdrag, drar Skatteförvaltningen automatiskt av den överskridande delen i beskattningen av den andra av makarna. 

Exempel: Du har med din maka eller make låtit utföra en köksrenovering. Ni vill dela hushållsavdraget jämnt. Slutsumman på fakturan är 13 000 euro. Arbetets andel av fakturan är 6 000 euro. 

Båda deklarerar i sina egna skattedeklarationer slutsumman på fakturan och arbetets andel av den. Båda anger även i deklarationen sin egen andel av kostnaderna, det vill säga i detta fall 3 000 euro, eftersom ni har delat kostnaderna jämt. Skatteförvaltningen beräknar avdraget och drar av självriskandelen.

Om ni inte delar på avdraget och endast en av er deklarerar avdraget, överskrids maximibeloppet på avdraget. Då överför Skatteförvaltningen den överskridande andelen automatiskt till beskattningen av den andra maken eller makan.

Om dina skatter inte är tillräckliga för att göra avdraget, drar Skatteförvaltningen automatiskt av det oavdragna beloppet från din makes eller makas skatter. 

Även en sambo kan få avdraget. Det räcker att sambon betalat sådana kostnader som berättigar till avdrag och bor i bostaden. Möjligheten att överföra avdraget till den andra av makarna gäller dock endast sådana personer som betraktas som makar i beskattningen. Vad betyder make och maka i beskattningen?

Vanliga frågor

Du kan få hushållsavdraget per kalenderår.

Avdraget görs från skatterna för det år under vilket du har betalat företagets faktura eller lönen till arbetstagaren och lönebikostnaderna. Om du exempelvis låter göra renoveringsarbete vid årsskiftet och betalar fakturor under två olika år kan du få hushållsavdrag de båda åren. Observera att också självrisken går för båda åren.

Hushållsavdraget dras i första hand av från skatten på förvärvsinkomst och kapitalinkomst. De flesta andra avdragen görs inte direkt från skatten, utan de dras av från förvärvsinkomsterna innan skatten beräknas. Därför påverkar de inte skatten lika mycket som hushållsavdraget.

Om skatterna inte räcker till för att göra hela hushållsavdraget, kan den del som inte dragits av dock inte överföras till följande år.

När du betalar för arbetet till ett företag: Kontrollera först att företaget är förskottsuppbördsregistrerat. Se sedan på fakturan hur mycket du betalade för arbetet till företaget. Försäkra dig om att arbetets andel inkluderar momsen. Hushållsavdraget beräknas enligt det momspliktiga priset på arbetet. Hushållsavdraget är 40 % (år 2020) av detta pris. Från produkten drar du dock av självrisken, det vill säga 100 euro. Resultatet du får är beloppet på ditt hushållsavdrag.

Exempel: Du beviljas maximibeloppet av hushållsavdrag, det vill säga 2 250 euro, när du betalar ett företag 5 875 euro för arbetet: 5 875 euro x 40 % – självrisken 100 euro = 2 250 euro.

Om du anställer en arbetstagare är beräkningssättet lite annorlunda: Du får dra av 15 % (år 2020) av den lön du betalat samt arbetsgivarens lönebikostnader. Dra även då av självrisken på 100 euro. Därefter får du det belopp som utgör hushållsavdraget. Maximibeloppet är även då 2 250 euro.