Popup-restaurang

Restaurangverksamhet som bedrivs på restaurangdagen eller på annat sätt i popup-form beskattas på samma sätt som annan restaurangverksamhet. För bok över inkomsterna och utgifterna och deklarera vinsterna i beskattningen.

Så här lämnar du uppgifter på nätet

På skattedeklarationen: Ange dina inkomster vid punkten Övriga förvärvsinkomster och kostnaderna för verksamheten vid punkten Utgifter för inkomstens förvärvande. Vid punkten Tilläggsuppgifter utreder du hurdana inkomster det är fråga om.

För skattekortet: Anmäl nettoinkomsterna, det vill säga inkomsterna efter avdrag av kostnaderna, vid punkten Företagsinkomster som omfattas av förskottsbetalning → Förvärvsinkomst av näringsverksamhet.

Omsättningen är högst 10 000 euro – ingen momsskyldighet

Om verksamheten bedrivs i form av rörelse och omsättningen överstiger 10 000 euro under en räkenskapsperiod, måste du anmäla dig till registret över momsskyldiga.

Om du har uppskattat att dina inkomster understiger 10 000 euro men om de sedan överskrider denna gräns, ska skatt betalas från ingången av räkenskapsperioden. Om du märker att gränsen på 10 000 euro överskrids ska du anmäla dig till registret över momsskyldiga. Du införs i registret retroaktivt från början av räkenskapsperioden eller, om du har påbörjat den skattepliktiga verksamheten mitt under räkenskapsperioden, räknat från den dag du inledde verksamheten. Du kan också i vissa fall ansöka om momsregistrering även om din omsättning understiger 10 000 euro.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken