Delningsekonomi

Skjutsar du passagerare mot betalning med din bil?
Hyr du ut din lägenhet eller en del av den?
Hyr du ut din bil eller förråd?
Driver du en popup-restaurang exempelvis genom att delta i restaurangdagen?
Skriver du blogg?

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Vi talar om delningsekonomi när nyttigheter och tjänster delas mellan privatpersoner antingen gratis eller mot en liten avgift och vanligtvis via digitala marknadsplatser.

Exempel på tjänster inom delningsekonomin är den icke-yrkesmässiga persontransportverksamheten (persontransport genom crowdsourcing) Uber, bostadshyrestjänsten Airbnb och popup-restauranger samt bloggar.

Inkomster från sådan verksamhet är beskattningsbara, och du måste deklarera dem. Du kan dock dra av från inkomsten de kostnader som orsakats av förvärvandet av den.

Använd e-tjänster

Betala skatterna som förskottsskatt eller justera upp din skatteprocent redan under 2018

Betala förskottsskatt

Du kan anmäla dina inkomster redan under året för fastställande av förskottsskatt.

Anmäl inkomsterna för skattekortet genom att höja på skatteprocenten

Om dina inkomster som omfattas av förskottsbetalning, det vill säga dina inkomster från ovan nämnda verksamhet, är högst sammanlagt 7 000 euro, kan du anmäla inkomsterna för skattekortet.

Skatteförvaltningen beräknar efter varje år om du har betalat tillräckligt med skatt på dina inkomster. Om du har betalat för mycket skatt, får du skatteåterbäring. Om du har betalat för litet skatt, måste du betala kvarskatt.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken