Förvärvsinkomster

Lämna redan nu i MinSkatt uppgifterna för din skattedeklaration för 2018. Då står de färdigt i din förhandsifyllda skattedeklaration som du får på våren 2019. Se alla de uppgifter som du redan nu kan lämna.

Förvärvsinkomst är bland annat löneinkomster, pensionsinkomster och skattepliktiga socialförmåner, t.ex. arbetslöshetsdagpenningar och föräldrapenningar. Förvärvsinkomster beskattas progressivt vid statsbeskattningen, dvs. att ju mer du tjänar desto högre än din skattesats. När det gäller kommunalbeskattningen och kyrkoskatten beskattas förvärvsinkomsterna enligt respektive skattesatser.

Läs mera om avdrag från förvärvsinkomster.

Nyckelord: