Donationsavdrag – när du donerar till ett universitet eller en högskola

Fysiska personer och dödsbon får från sina förvärvsinkomster dra av en penningdonation till ett universitet eller en högskola. Du kan göra avdraget om syftet med donationen är att främja vetenskap eller konst.

Du får avdraget om donationen är minst 850 euro och högst 500 000 euro.

Så här gör du avdraget

Avdrag för 2019

Du får en förhandsifylld skattedeklaration före utgången av april. Ange avdraget i din skattedeklaration senast på den utsatta dagen. Avdraget beaktas i beskattningsbeslutet som skickas till dig före utgången av oktober.

Avdraget för 2020

Du kan dra nyttan av avdraget redan under det innevarande året om du anmäler avdraget för ditt skattekort varmed din skatteprocent minskar. Du kan också redan för det innevarande året deklarera enbart avdragets uppgifter. Då finns uppgifterna redan färdigt i din skattedeklaration som kommer följande vår. När du får skattedeklarationen följande år ska du kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du deklarera uppgifterna på pappersblankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Så här deklarerar du på en pappersblankett