Pension från Sverige

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Om du får pension från Sverige, beskattas den i Sverige. Pensionen inverkar dock även på den finländska beskattningen.

Det nordiska skatteavtalet ändrades i början av 2009. Ändringen gäller inte för dig som bodde i Finland och fick pension från Sverige 4.4.2008, då ändringen av avtalet undertecknades. Den s.k. undantagandemetoden används fortfarande i beskattningen av dina pensioner från Sverige. Om du har pensions- eller förvärvsinkomster från Finland, räknas den finländska skatteprocenten utifrån dina totala inkomster (inkomsten från Finland + inkomsten från Sverige). Du betalar dock endast skatt till Finland på dina finländska inkomster. Undantagsmetoden tillämpas så länge du bor oavbrutet i Finland.

Om du har flyttat till Finland eller börjat få svensk pension först efter 4.4.2008, används den s.k. avräkningsmetoden i beskattningen av din pension. Den svenska pensionen beskattas i Finland, men den svenska skatten avräknas, dvs. dras av från den finländska skatten. Avdraget kan dock inte vara större än den skatt som du skulle betala för den svenska pensionen i Finland.

Pension från Sverige och skattedeklaration i Finland

Spara den pensionsutredning som du får av den svenska pensionsmyndigheten i början av året (kontrolluppgift). Du behöver utredningen i april då du granskar den finländska skattedeklarationen. Den finländska skattedeklarationen och beskattningsbeslutet omfattar normalt en anteckning om din pension från Sverige och dess inverkan på den finländska beskattningen.

Följ dessa anvisningar då du får den finländska skattedeklarationen

  1. Granska om det totala beloppet på de svenska pensionerna är korrekt i beskattningsbeslutet. Den svenska pensionen har antecknats i punkten Utländska pensionsinkomster. Om beloppet är fel eller saknas helt och hållet, ska du anteckna det korrekta beloppet i euro (före avdrag av den svenska skatten) i punkt 10.1. Anteckna det totala beloppet på de svenska skatterna i euro i punkt 11.1. Returnera skattedeklarationen.
  2. Om du bodde i Finland och fick pension från Sverige 4.4.2008, borde det stå Undantagsmetoden i ditt beslut. Om det står Avräkningsmetoden i ditt beslut har inte rätt metod använts i din beskattning. För att korrigera detta ska du uppge att du bodde i Finland och fick pension från Sverige 4.4.2008 i tilläggsuppgifterna i skattedeklarationen. Anteckna inkomstbeloppet i punkt 10.1. Returnera skattedeklarationen.

Om det inte finns något att korrigera eller tillägga behöver du inte returnera skattedeklarationen.

Svensk pension med skattekort

Kontakta skattebyrån i Finland direkt när du flyttar till Finland eller när du börjar få pension från Sverige. Skattebyrån kan ge dig ett skattekort för den finländska pensionen med en skatteprocent som omfattar pensionen från Sverige. När du har en högre skatteprocent för den finländska pensionen i ett år behöver du inte betala restskatt och eventuella räntor i efterhand.

Sjukvårdspremie

I samband med beskattningen påförs en sjukvårdspremie för de personer som bor i Finland. Premien är mindre än 2 procent av inkomsterna. Om du har pensionsinkomster från Finland och Sverige, betalas premien utifrån det totala beloppet på dessa inkomster. Premien kan inte vara större än den pension som du får från Finland.