Utländsk arbetstagare: Du får en personbeteckning för beskattningsskäl genom att besöka skattebyrån

Du kan be skattebyrån om personbeteckning om du behöver den för beskattningsskäl – t.ex. när du arbetar i Finland. För att få en personbeteckning ska du personligen besöka Skatteförvaltningens kontor. Det lönar att förbereda sig på att behandlingstiden är cirka 1–3 vardagar.

Från och med den 1 april kan du få personbeteckningen från följande Skatteförvaltningens kontor: Helsingfors (Tavastvägen), Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kittilä, Karleby, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Mariehamn, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.

Från och med april är det inte längre möjligt att få en personbeteckning från andra kontor än de som nämns ovan.

Boka tid för ditt besök på skattebyrån

Boka en tid för besöket genom att ringa servicenumret 029 497 003. Arbetsgivaren kan också i MinSkatt boka en tid för dig. Utan tidsbokning tar det längre tid att sköta ärendet.

Skatteförvaltningen kontrollerar rätten att arbeta

När du kommer till skattebyrån för att hämta personbeteckningen ska du ha med dig de dokument som behövs. Om du är medborgare i ett land utanför EU- eller EES- länderna eller Schweiz eller om du inte har medborgarskap, behöver du också ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta. Om du har arbetat i Finland tidigare och redan har en personbeteckning behöver du inte registrera dig på nytt. I så fall kan du besöka vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor eller sköta ditt ärende per telefon.

Arbetsgivaren är skyldig att försäkra sig om att den utländska arbetstagaren har ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta i de situationer då tillståndet krävs. Också den utländska personen som ber om att bli registrerad ska försäkra sig om att hen har rätt att arbeta i Finland.

Om du inte har ett uppehållstillstånd som ger dig rätt att arbeta ska du skaffa tillståndet hos Migrationsverket. Skatteförvaltningen kan registrera arbetstagaren i befolkningsdatasystemet och ge hen en personbeteckning endast om hen har ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta eller hen har rätt att arbeta enligt utlänningslagen eller lagen om säsongsanställning. Ytterligare information om uppehållstillstånd och rätten att arbeta hittar du på Migrationsverkets webbplats.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 13.9.2022