Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Som uthyrd arbetstagare i Finland i högst 6 månader – så här sköter du skatteärenden

När du vistas i Finland i högst 6 månader är du begränsat skattskyldig. Som begränsat skattskyldig måste du i allmänhet betala källskatt på de inkomster som du får från Finland. Källskatten är i regel 35 %.

Du kan också begära progressiv beskattning om du bor i ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal.

Så här sköter du skatterna

1

ANSÖK OM EN FINLÄNDSK PERSONBETECKNING

Fyll i blankett 6150r

Blanketten undertecknas senare på skattebyrån som du ska besöka personligen.

2

ANSÖK OM FÖRSKOTTSSKATT ELLER SKATTEKORT

Fyll i blankett 5057r

Ta med den ifyllda blanketten till skattebyrån.

3

BOKA TID PÅ SKATTEBYRÅN

Du måste besöka skattebyrån och bli identifierad för att få en personbeteckning.

Besök skattebyrån senast före utgången av den månad som följer efter den månad då du började arbeta. Om du inte ansöker om förskottsskatt i tid kan en skatteförhöjning påföras dig.

Du ska ta med dig

 • de ifyllda blanketterna
 • ett giltigt pass eller ett identitetskort (inte körkort)
 • ett giltigt uppehållstillstånd eller ett visum i de fall ett sådant krävs
 • en kopia av arbetsordern eller arbetsavtalet
 • arbetsgivarens skriftliga redogörelse för arbetet i Finland ifall arbetsordern eller arbetsavtalet inte innehåller följande uppgifter:
  • uppgifter om arbetsgivaren
  • arbetets beställare i Finland
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • anställningsförhållandets längd och arbetsperioden i Finland
  • arbetsplatsen och en kort beskrivning av arbetet
 • en kopia på A1-intyget, ifall du har ett (A1 är ett intyg utfärdat av en myndighet om att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat). Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land eller Schweiz.

Boka en tid i MinSkatt

Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du boka tid via numret 029 512 000 (växel).

Om du inte har ett A1-INTYG:

 • Arbetsgivaren tar på din lön utöver skatt också ut pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som går till försäkringsanstalterna.
 • Om du är sjukförsäkrad i Finland på basis av arbete tar din arbetsgivare också ut en sjukförsäkringspremie (sjukvårdspremie och dagpenningspremie) på din lön. Läs mer om sjukförsäkringspremien för arbetstagare som kommer till Finland.

Mer information om försäkringarna får du från

Skattebyråer där du kan få en finländsk personbeteckning.

4

BETALA SKATTEN

Från skattebyrån får du antingen källskattekort eller anvisningar för betalning av förskottsskatt beroende på om företaget har ett fast driftställe i Finland och är i arbetsgivarregistret.

Du kan kontrollera om företaget är arbetsgivarregistrerat. Sök företaget med dess namn i företagssökningen i Företags- och organisationsdatasystemet Du får i allmänhet uppgifter av arbetsgivaren om ett fast driftställe uppstår för företaget i Finland.

Om du inte betalar förskottsskatt måste du betala kvarskatt och eventuell kvarskatteränta.

Om din arbetsgivare inte är i arbetsgivarregistret i Finland och det inte för din arbetsgivare bildas ett fast driftställe i Finland ska du själv betala skatterna till Finland som förskottsskatt.

Du ska betala skatterna under arbetsåret.

Du kan begära att dina förvärvsinkomster beskattas progressivt i stället för att källskatt tas ut. Progressiv beskattning innebär att din skatteprocent varierar enligt inkomsternas storlek. Alla de inkomster och avdrag som har kommit in under året påverkar din skatteprocent.

Om din utländska arbetsgivare som hyr ut arbetskraft är arbetsgivarregistrerad i Finland eller har ett fast driftställe i Finland behöver du ett källskattekort.

Du betalar 35 % av din lön i källskatt i Finland. Innan skatten beräknas dras ett källskatteavdrag av från din lön. Avdraget uppgår endera till 510 euro i månaden eller 17 euro per dag. Arbetsgivaren tar ut skatten på din lön.

Källskatten är en slutlig skatt. Du behöver inte lämna in en skattedeklaration till Finland.

Du kan begära att dina förvärvsinkomster beskattas progressivt i stället för att källskatt tas ut. Progressiv beskattning innebär att din skatteprocent varierar enligt inkomsternas storlek. Alla de inkomster och avdrag som har kommit in under året påverkar din skatteprocent.

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2019