Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Som uthyrd arbetstagare i Finland i över 6 månader – så här sköter du skatteärenden

När du vistas tillfälligt i Finland i över 6 månader eller ditt hem är i Finland är du allmänt skattskyldig. Det innebär att du i allmänhet ska betala skatt till Finland för alla dina inkomster. Ett skatteavtal mellan din hemviststat och Finland kan dock hindra Finland från att beskatta inkomster som du inte har förvärvat i Finland.

Skatteprocenten för din lön fastställs progressivt på basis av dina årsinkomster. Du behöver en finländsk personbeteckning och ett skattekort.

1

ANSÖK OM EN FINLÄNDSK PERSONBETECKNING

Fyll i blankett 6150r

Blanketten undertecknas senare på skattebyrån som du ska besöka personligen.

2

ANSÖK OM FÖRSKOTTSSKATT ELLER SKATTEKORT

Fyll i blankett 5042r

Du ska ta med den ifyllda blanketten till skattebyrån.

Om din arbetsgivare inte är i arbetsgivarregistret i Finland och det inte för din arbetsgivare bildas ett fast driftställe i Finland ska du själv betala skatterna till Finland som förskottsskatt.

Om din utländska arbetsgivare är arbetsgivarregistrerad i Finland eller har ett fast driftställe i Finland behöver du ett skattekort.

3

BOKA TID PÅ SKATTEBYRÅN

Du måste besöka skattebyrån och bli identifierad för att få en personbeteckning.

Besök skattebyrån senast före utgången av den månad som följer efter den månad då du började arbeta. Om du inte ansöker om förskottsskatt i tid kan en skatteförhöjning påföras dig.

Du ska ta med dig

 • de ifyllda blanketterna
 • ett giltigt pass eller ett identitetskort (inte körkort)
 • ett giltigt uppehållstillstånd eller ett visum i de fall ett sådant krävs
 • en kopia av arbetsordern eller arbetsavtalet
 • arbetsgivarens skriftliga redogörelse för arbetet i Finland ifall arbetsordern eller arbetsavtalet inte innehåller följande uppgifter:
  • uppgifter om arbetsgivaren
  • arbetets beställare i Finland
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • anställningsförhållandets längd och arbetsperioden i Finland
  • arbetsplatsen och en kort beskrivning av arbetet
 • en kopia på A1-intyget, ifall du har ett (A1 är ett intyg utfärdat av en myndighet om att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat). Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land eller Schweiz.

Boka en tid i MinSkatt

Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du boka tid via numret 029 512 000 (växel).

Om du inte har ett A1-INTYG:

 • Arbetsgivaren tar på din lön utöver skatt också ut pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som går till försäkringsanstalterna.
 • Om du är sjukförsäkrad i Finland på basis av arbete tar din arbetsgivare också ut en sjukförsäkringspremie (sjukvårdspremie och dagpenningspremie) på din lön. Läs mer om sjukförsäkringspremien för arbetstagare som kommer till Finland.

Mer information om försäkringarna får du från

Skattebyråer där du kan få en finländsk personbeteckning

4

DU SKA BETALA SKATTERNA SOM FÖRSKOTTSSKATT ELLER MED SKATTEKORT

Från skattebyrån får du antingen ett skattekort eller anvisningar för betalning av förskottsskatt beroende på om företaget har ett fast driftställe i Finland och om företaget är i arbetsgivarregistret.

Du kan kontrollera om företaget är arbetsgivarregistrerat. Sök företaget med dess namn i företagssökningen i Företags- och organisationsdatasystemet Du får i allmänhet uppgifter av arbetsgivaren om ett fast driftställe uppstår för företaget i Finland.

Om du inte betalar förskottsskatt måste du betala kvarskatt och eventuell kvarskatteränta.

Om din arbetsgivare inte är i arbetsgivarregistret i Finland och det inte för din arbetsgivare bildas ett fast driftställe i Finland ska du själv betala skatterna till Finland som förskottsskatt. Du ska betala skatterna under arbetsåret. 

Om din utländska arbetsgivare är arbetsgivarregistrerad i Finland eller har ett fast driftställe i Finland behöver du ett skattekort. Arbetsgivaren tar ut skatt enligt skattekortet på din lön.

Din beskattning är progressiv d.v.s. att inkomsterna för hela året påverkar skattebeloppet. Skatteprocenten är 0–50 %.

Kom ihåg att lämna in en skattedeklaration till Finland

När du vistas i Finland i över 6 månader ska du lämna in en skattedeklaration i Finland. Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om det inte finns några fel eller brister i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver du inte returnera den. Du har fått det slutliga beskattningsbeslutet med skattedeklarationen.

Om skattedeklaration inte har förhandsifyllda uppgifter på dina inkomster eller det finns brister i uppgifterna ska du korrigera och deklarera uppgifterna i e-tjänsten MinSkatt eller på pappersblanketter. Deklarera även de inkomster som du har från utlandet under din vistelse i Finland.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du på pappersblankett länk

På hösten får du ett nytt beskattningsbeslut som visar det slutgiltiga skattebeloppet. Om du har betalat för litet i skatt får du en anvisning för betalning av kvarskatter. Dessutom ingår även en anvisning för en eventuell begäran om omprövning.

Om du inte får en förhandsifylld skattedeklaration ska du lämna in en skattedeklaration självmant i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Så här deklarerar du på pappersblankett länk

Du behöver i allmänhet inte deklarera inkomster till Finland som du har tjänat

 • innan du flyttade till Finland
 • efter att du flyttade från Finland.

Du behöver inte heller betala skatt på dessa inkomster till Finland. Om du ändå får inkomster på basis av arbete i Finland efter att arbetet har upphört (t.ex. optionsförmån) är dessa inkomster i regel skattepliktiga i Finland.

Deklarationsblanketterna och deklarationsanvisningarna på papper finns även på engelska.

Ytterligare information

Du kan läsa mer om beskattningen av utländska uthyrda arbetstagare

Se vad du ska göra när du flyttar från Finland

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2019