Medlem i ett förvaltningsorgan eller verkställande direktör – så här sköter du skatteärenden i Finland

Får du arvode för en uppgift som styrelseledamot, verkställande direktör, förvaltningsrådsledamot eller ordförande för en bolagsstämma? Den ersättning som du får är alltid lön i den finländska beskattningen, även om ersättningen betalas till ditt bolag eller din arbetsgivare. 

Om du bor i Finland och får arvode för medlemskap i ett förvaltningsorgan eller för en uppgift som verkställande direktör ska du i allmänhet betala skatt till Finland. Det spelar ingen roll om du får inkomsten från Finland eller utlandet. Skatteavtal kan dock begränsa Finlands beskattningsrätt om du är styrelseledamot eller verkställande direktör i ett utländskt bolag

Om du får arvode för uppgiften som ledamot i styrelsen i ett samfund eller en sammanslutning eller i ett annat därmed jämförbart förvaltningsorgan är ersättningen beskattningsbar inkomst i Finland. Din hemviststat påverkar inte detta, inte heller det om mötet arrangerats i någon annan stat eller om du har deltagit i mötet på distans. 

Om du vistas i Finland i 6 månader eller mindre, tar man ut 35 procent i källskatt på ditt arvode. 

Källskatten är den slutliga skatten och du behöver inte lämna någon skattedeklaration i Finland. Du får ett intyg på inkomsten och den uttagna källskatten av din arbetsgivare. Spara intyget eftersom du kan behöva det i beskattningen i ditt hemland för att undanröja dubbelbeskattning. 

Om du vistas i Finland i över 6 månader påverkar ditt inkomstbelopp skattesatsen. 

Om du får arvode för arbete som verkställande direktör betalar du skatt på det till Finland om arbetet huvudsakligen utförts i Finland och din arbetsgivare är finländsk. Du kan få ett källskatteavdrag på 510 euro i månaden eller 17 euro per dag från ditt arvode för uppgiften som verkställande direktör. 

Om du vistas i Finland i 6 månader eller mindre, tar man ut 35 procent i källskatt på ditt arvode. 

Källskatten är den slutliga skatten och du behöver inte lämna någon skattedeklaration i Finland. Du får ett intyg på inkomsten och den uttagna källskatten av din arbetsgivare. Spara intyget eftersom du kan behöva det i beskattningen i ditt hemland för att undanröja dubbelbeskattning. 

Om du vistas i Finland i över 6 månader påverkar ditt inkomstbelopp din skattesats. 

Ange dina inkomster från Finland i skattedeklarationen i hemviststaten 

Ange även i skattedeklarationen i hemviststaten 

  • de inkomster som du har fått i Finland
  • de skatter som du betalat till Finland.

Om även hemviststaten beskattar lönen, sköter den om att undanröja dubbelbeskattningen