Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Du vistas i Finland i högst 6 månader och du har en utländsk arbetsgivare – utred om du ska betala skatt till Finland

Anvisningen uppdateras för tillfället.

När du vistas i Finland utan avbrott i högst 6 månader är du begränsat skattskyldig. Om du har en utländsk arbetsgivare behöver du i allmänhet inte betala skatter till Finland

  • för lön som du får av den utländska arbetsgivaren
  • för andra inkomster som du får från utlandet.

Om du inte har ett A1-intyg från din hemviststat ska du dock betala sjuk- och pensionsförsäkringspremier till Finland. Om du arbetar i Finland i mindre än 4 månader behöver du inte betala den försäkrades sjukförsäkringspremie till Finland.

När du ska arbeta på en byggarbetsplats ska du alltid komma ihåg att lämna nödvändiga anmälningar och deklarationer.

Om du har en utländsk arbetsgivare kan din lön beskattas i Finland i följande situationer:

Du kan också begära progressiv beskattning om du bor i ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal.