En utländsk yrkesutövare i Finland i över 6 månader – så här sköter du skatteärenden

När du arbetar i Finland som en utländsk yrkesutövare ska du lämna en redogörelse för den verksamhet som du utövar i Finland. Om du vistas i Finland i över 6 månader ska du betala skatt på dina inkomster till Finland. Du behöver alltid en finländsk personbeteckning för beskattningen. Ansök om en personbeteckning och ett skattekort eller förskottsskatt enligt följande anvisningar.

Om du redan har en finländsk personbeteckning ska du börja från fas 2 och lämna en redogörelse för arbetet i Finland. Om du har arbetat tidigare i Finland och du har ett FO-nummer ska du lämna uppdaterade uppgifter om din verksamhet.

Läs mer detaljerade anvisningar om du inte har varit verksam som rörelseidkare eller yrkesutövare i din hemviststat men ska inleda verksamhet i Finland.

1

ANSÖK OM EN FINLÄNDSK PERSONBETECKNING

Fyll i blankett 6150r (registreringsanmälan)

Blanketten undertecknas senare på skattebyrån. Du måste besöka skattebyrån personligen och bli identifierad för att få en personbeteckning.

2

LÄMNA EN REDOGÖRELSE FÖR ARBETE I FINLAND

Lämna en redogörelse för din vistelse och ditt arbete i Finland och ansök om skattekort eller förskottsskatt på blankett 5042r. Om du arbetar på en byggarbetsplats behöver du också ett skattenummer som du får med samma blankett.

Om din hemviststat och Finland har ett skatteavtal ska du också fylla i blankett 6205 (Utredning av utländskt företags verksamhet i Finland). Du behöver dessa bilagor

 • ett intyg över den skatterättsliga hemvisten om du kommer från en skatteavtalsstat och kräver att företagets inkomst inte ska beskattas i Finland enligt skatteavtalet
 • kopior av uppdragsavtalen.

Ta blanketterna och bilagorna med till skattebyrån. Om du redan har en finländsk personbeteckning kan du även skicka dina dokument per post. Skattebyråernas kontaktuppgifter

3

BOKA TID PÅ SKATTEBYRÅN

Du måste besöka skattebyrån och bli identifierad för att få en personbeteckning.

Ta med dig

 • de ifyllda blanketterna
 • ett giltigt pass eller ett identitetskort (inte körkort)
 • ett giltigt uppehållstillstånd eller ett visum i de fall ett sådant krävs
 • kopiorna av uppdragsavtalen
 • en redogörelse för arbetet i Finland om uppdragsavtalet inte innehåller följande uppgifter:
  • arbetets beställare i Finland
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • vilket arbete du utför i Finland
  • uppdragets längd och arbetsperioden i Finland
  • arbetsplatsen och en kort beskrivning av arbetet
 • ett intyg över den skatterättsliga hemvisten om du kommer från en skatteavtalsstat och kräver att företagets inkomst inte ska beskattas i Finland enligt skatteavtalet (ring skattebyrån i din hemviststat och be om att få ett intyg över din hemvist)
 • en kopia på A1-intyget, ifall du har ett (A1 är ett intyg utfärdat av en myndighet om att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat). Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land eller Schweiz.

Boka en tid i MinSkatt

Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du boka tid via numret 029 512 000 (växel).

Skatteförvaltningen ser till att dina skatteärenden blir rätt. Vi utreder om du behöver betala skatt till Finland för din inkomst. Vi kan be dig om tilläggsuppgifter.