En utländsk yrkesutövare i Finland

Som en utländsk yrkesutövare ska du alltid lämna en redogörelse för ditt arbete i Finland till Skatteförvaltningen. Redogörelsen ska lämnas för alla nya uppdrag som du utför i Finland. Om du är registrerad som rörelseidkare eller yrkesutövare i Finland behöver du inte lämna en särskild anmälan för uppdragen.

När du får inkomst för ditt arbete är det fråga om arbetsersättning – inte lön. Du kan behöva betala skatt för arbetsersättningen till Finland om du vistas i Finland en viss tid eller om du har en stadigvarande anordning i Finland.

Om det inte finns ett skatteavtal mellan din hemviststat och Finland beskattar Finland de inkomster du förvärvar som yrkesutövare i Finland. Din vistelsetid påverkar om du betalar exempelvis 35 % källskatt eller om din skattesats fastställs progressivt enligt dina inkomster. Ansök om skattekort eller förskottsskatt på basis av om du vistas i Finland i högst 6 månader eller i över 6 månader.

Vistelsetiden i Finland påverkar beskattningen

När du vistas i Finland i högst 6 månader är du begränsat skattskyldig. Som begränsat skattskyldig måste du i allmänhet betala skatt på de inkomster som du får i Finland. Inkomst förvärvad i Finland är exempelvis inkomst av rörelse som bedrivits eller av yrke som utövats i Finland.

När du vistas i Finland i över sex månader är du allmänt skattskyldig. Det innebär att du i allmänhet ska betala skatt till Finland för alla dina inkomster. Ett skatteavtal mellan din hemviststat och Finland kan dock hindra Finland från att beskatta inkomster som du inte har förvärvat i Finland.

Skatterna ska i regel betalas i förskott under arbetsåret. Skattebeloppet baserar sig på uppskattade årsinkomster. Efter arbetsåret får du en förhandsifylld skattedeklaration. Kontrollera och returnera skattedeklarationen. Efter det får du det slutliga beskattningsbeslutet. Om du inte har fått en förhandsifylld skattedeklaration ska du på eget initiativ lämna in den förhandsifyllda skattedeklarationens uppgifter och skattedeklarationen för näringsverksamhet i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Så här deklarerar du på pappersblanketter

Stadigvarande anordning i Finland

Om du har en stadigvarande anordning eller ett fast driftställe i Finland betalar du skatt till Finland för alla de inkomster som hör till den stadigvarande anordningen. Som rörelseidkare och yrkesutövare kan en stadigvarande anordning bildas i Finland om

  • du idkar rörelse i Finland exempelvis på ett kontor, en verkstad eller i ditt eget hem
  • du säljer varor eller tjänster i Finland exempelvis på torg, mässor eller evenemang
  • du i Finland utför ett bygg- eller installationsprojekt som tar längre än den i skatteavtalet nämnda tidsgränsen (6, 9, 12 eller 18 månader).

Kontrollera även om du ska registrera dig som mervärdesskattskyldig i Finland.

Om du ska inleda företagsverksamhet i Finland ska du läsa anvisningarna för nya företagare.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.