Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

En utländsk yrkesutövare i Finland

Som utländsk yrkesutövare ska du alltid lämna en redogörelse för ditt arbete i Finland till Skatteförvaltningen. Redogörelsen ska lämnas för alla nya uppdrag som du utför i Finland. Om du är registrerad som rörelseidkare eller yrkesutövare i Finland behöver du inte lämna en särskild anmälan om uppdragen.

När du får inkomst av ditt arbete som rörelseidkare eller yrkesutövare är det fråga om arbetsersättning – inte lön.

I skatteavtalet mellan Finland och din hemviststat finns det bestämmelser om i vilka situationer du som yrkesutövare ska betala skatt till Finland. Du kan behöva betala skatt på arbetsersättningen till Finland om du vistas i Finland en viss tid eller om du har en stadigvarande anordning i Finland.

Vistelsetiden i Finland påverkar beskattningen

När du vistas i Finland i högst 6 månader är du begränsat skattskyldig. Som begränsat skattskyldig måste du i allmänhet betala skatt på de inkomster som du får i Finland. Inkomst förvärvad i Finland är exempelvis inkomst av rörelse som bedrivits eller av yrke som utövats i Finland. 

När du vistas i Finland i över sex månader är du allmänt skattskyldig. Det innebär att du i allmänhet ska betala skatt till Finland på alla dina inkomster. Ett skatteavtal mellan din hemviststat och Finland kan dock hindra Finland från att beskatta inkomster som du inte har förvärvat i Finland.

Skatterna ska i regel betalas i förskott under arbetsåret. Skattebeloppet baserar sig på uppskattade årsinkomster. Efter arbetsåret får du en förhandsifylld skattedeklaration. Kontrollera och returnera skattedeklarationen. Efter det får du det slutliga beskattningsbeslutet. Om du inte har fått en förhandsifylld skattedeklaration ska du på eget initiativ lämna uppgifterna för den förhandsifyllda skattedeklarationen och skattedeklarationen för näringsverksamhet i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Så här deklarerar du på pappersblanketter

Stadigvarande anordning eller fast driftställe i Finland

Du betalar skatt på yrkesutövning till Finland, om du har en stadigvarande anordning eller ett fast driftställe i Finland och verksamheten där är tillräckligt permanent geografiskt och i fråga om tid. I regel anses verksamheten som tidsmässigt permanent om den pågår i över sex månader. Då betalar du skatt till Finland på alla de inkomster som hör till den stadigvarande anordningen. Som rörelseidkare och yrkesutövare kan en stadigvarande anordning bildas i Finland om

  • du bedriver rörelseverksamhet i Finland exempelvis på ett kontor, en verkstad eller i ditt eget hem
  • du säljer varor eller tjänster i Finland exempelvis på torg, mässor eller evenemang
  • du arbetar på ett varv med fartygsbyggnad
    • Obs! Tidsgränserna som gäller byggnads- och installationsarbeten är inte tillämpliga på arbete på ett varv.

Exempel: Du bor i Polen och har som yrkesutövare åtagit dig en underentreprenad på ett varv i Finland i 10 månader. Varvet är geografiskt en permanent plats och verksamheten är också permanent tidsmässigt eftersom verksamheten pågår i över sex månader. Arbetet på varvet skapar en stadigvarande anordning i Finland. Du betalar skatt till Finland på inkomsterna av varvet.

Om du utför en byggnads- eller installationsentreprenad i Finland som tar längre tid än den i skatteavtalet nämnda tidsgränsen (6, 9, 12 eller 18 månader) betalar du skatt på din inkomst till Finland.  Längden av en entreprenad räknas inte ut utifrån ett avtal om en enskild entreprenad, utan utifrån hur länge du arbetar på entreprenadobjektet i verkligheten.

Exempel: Du bor i Polen och arbetar som yrkesutövare på ett husbygge i Finland. Entreprenaden pågår i 8 månader. I skatteavtalet mellan Finland och Polen är tidsgränsen för byggnads- och installationsverksamhet 12 månader. Eftersom längden av entreprenaden understiger denna tidsgräns, skapas det ingen stadigvarande anordning av entreprenaden. Du betalar inte inkomstskatt på inkomsten av denna entreprenad till Finland.

Exempel: Du bor i Estland och arbetar som yrkesutövare på ett husbygge i Finland. Entreprenaden pågår i 8 månader och under denna tid vistas du 183 dagar i Finland. I skatteavtalet mellan Finland och Estland är tidsgränsen för byggnads- och installationsverksamhet 6 månader. Eftersom entreprenaden pågår längre än denna tidsgräns skapas det en stadigvarande anordning av entreprenaden i Finland. Enligt skatteavtalet mellan Finland och Estland skapar verksamheten också en stadigvarande anordning i Finland om du vistas i Finland i över 183 dagar under 12 månader (även om själva entreprenaden pågår en kortare tid än sex månader). Du betalar inkomstskatt på inkomsten av entreprenaden till Finland.

Obs! Om det inte finns någott skatteavtal mellan din hemviststat och Finland, får Finland beskatta dina inkomster som du får som yrkesutövare i Finland. Ansök om skattekort eller förskottsskatt på basis av om du vistas i Finland i högst 6 månader eller i över 6 månader.

Kontrollera också om du ska registrera dig som mervärdesskattskyldig i Finland.

Om du ska inleda företagsverksamhet i Finland ska du läsa anvisningarna för nya företagare.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm