Artister och sportutövare från utlandet

Om du är en artist eller sportutövare och du uppträder i Finland eller deltar i ett finländskt sportevenemang, ska du i regel betala skatt på dina arvoden även till Finland. I detta sammanhang räknas inte t.ex. teaterregissörer, koreografer, scenografer, domare eller idrottstränare som artister eller sportutövare.

Du betalar källskatt om du vistas högst sex månader i Finland

Den ersättning som betalas till dig för personlig verksamhet är skattpliktig inkomst i Finland. En källskatt på 15 procent tas ut oavsett om ersättningen är en lön eller annan inkomst. Källskatt tas ut även om ersättningen betalas till en utländsk programbyrå eller ett annat utländskt bolag. Det är inte möjligt att göra skatteavdrag på en ersättning, och därför kan exempelvis ett belopp som har betalats till en agent inte dras av. Även om kostnader inte kan dras av från en ersättning, kan arbetsgivaren i regel betala skattefri ersättning till dig för inkvarteringskostnader, resebiljettkostnader och fraktavgifter, så länge du har verifikat på dessa. Dessutom kan arbetsgivaren betala dagpenning upp till beloppet för inhemsk dagpenning.

Källskatten är den slutliga skatten, och därför är det inte nödvändigt att lämna någon skattedeklaration i Finland. Din arbetsgivare ger dig ett intyg över inkomsten och den innehållna källskatten. Spara intyget, eftersom du kan behöva det i ditt hemland för att undanröja dubbelbeskattning.

Exempel: En arrangör av ett sommarevenemang betalar en ersättning till en utländsk symfoniorkester. Ersättningen är en inkomst för symfoniorkestern, och arrangören av sommarevenemanget tar ut en skatt på 15 procent på denna inkomst. Orkestern är skattskyldig för sina inkomster i sin hemstat, där även dubbelbeskattningen undanröjs. Den månadslön som symfoniorkestern betalar till sina medlemmar beskattas inte i Finland.

En person från en EES-stat kan välja räknesätt för skatteprocenten

Om du kommer från en EES-stat kan du välja en progressiv skatteprocent, och då kan du dra av direkta kostnader från inkomsten (t.ex. rese- och inkvarteringskostnader, om arbetsgivaren inte har betalat skattefri ersättning för dessa). På begäran kan skattebyrån undersöka ärendet och ge ett progressivt källskattekort med en skatteprocent som omfattar kostnaderna. Med källskatteräknaren kan du i förväg ta reda på om detta alternativ är förmånligare än en källskatt på 15 procent.

Inkomstbeloppet påverkar skatteprocenten om du vistas över sex månader i Finland

Om du vistas över sex månader i Finland är du allmänt skattskyldig i Finland. Allmänt skattskyldiga artister och sportutövare beskattas på samma sätt som övriga allmänt skattskyldiga i Finland. Din skatteprocent fastställs progressivt på basis av dina årsinkomster.

Om din arbetsgivare är finländsk behöver du ett skattekort, som du får från skattebyrån. Visa skattekortet till din arbetsgivare. Om arbetsgivaren är utländsk och inte verkställer förskottsinnehållning på din lön, lönar det sig att ansöka om förskottskatt på eget initiativ. Du behöver en finländsk personbeteckning såväl för skattekortet som för förskottsskatten. Sidan innehåller mer information om hur man ansöker om en personbeteckning.

Kom ihåg att lämna in en skattedeklaration i Finland

Om du vistas över sex månader i Finland ska du lämna in en skattedeklaration i Finland. Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren året efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om det inte finns någonting att korrigera i din skattedeklaration behöver du inte göra något.

Komplettera och korrigera skattedeklarationen vid behov i e-tjänsten MinSkatt.

Så här deklarerar du på pappersblanketter

Skatteavtalens inverkan på beskattningen

Om en ersättning betalas till en utländsk sportutövare eller artist för personlig verksamhet i Finland, begränsar skatteavtalen mellan Finland och övriga länder i regel inte Finlands beskattningsrätt. Undantaget från denna regel är sportutövare och artister från USA. Om du kommer till Finland från USA och du får arvoden eller kostnadsersättningar som totalt uppgår till 20 000 dollar i året, beskattas inte ersättningen i Finland. Om gränsen överskrids ska du betala skatt på arvodet till Finland. Utbetalaren kan beakta den skatteavtalsenliga gottgörelsen endast om den finns antecknad på källskattekort.

Exempel: En finländsk evenemangsarrangör betalar 25 300 euro till en amerikansk programbyrå som en sammanlagd ersättning för två uppträdanden av fem artister från USA i Finland. Eftersom ersättningen överskrider 20 000 amerikanska dollar, tas det ut en källskatt på 15 procent. Om en utredning om och ett verifikat över varje artists andel visas upp och en årsanmälan lämnas separat för varje artist, innehålls ingen källskatt på de enskilda artisternas andel, om inte arvodet inklusive ersättningar överskrider 20 000 dollar.