Skattenummer är obligatoriska på byggarbetsplatser

Skattenummer är obligatoriska för alla som arbetar på en byggarbetsplats. Alla personer som arbetar på en byggarbetsplats ska på ett synligt ställe ha ett fotoförsett personkort med skattenummer.

Arbetstagare eller yrkesutövare – så här antecknar du ett skattenummer i registret

Du har en finländsk personbeteckning

Du kan själv anteckna skattenumret i registret i MinSkatt. Välj i MinSkatt Kunduppgifter.
Gå ner till punkten Skattenumret.

Så här antecknar du själv skattenumret i skattenummerregistret i MinSkatt

Du kan även ringa till servicenumret för skattenummer 029 497 070 (samtalsavgift lna/msa) eller besöka Skatteförvaltningens kontor.

Du har inte en finländsk personbeteckning

Kommer du till Finland för att arbeta och behöver ett skattekort eller skattenummer och skattekort:

Om du inte har en finsk personbeteckning, ring 029 497 003. Våra kundhandledare berättar hur du ska gå till väga. Du behöver inte besöka skattebyrån. Undantagsförfarandet är i kraft fram till 31.1.2022. Läs mer i nyheten: En utländsk arbetstagare kan få ett skattekort eller skattenummer utan att besöka skattebyrån.
Öppettiderna på skattebyråerna har begränsats och vi rekommenderar inte besök på skattebyråerna.
Om du har en finsk personbeteckning och kan logga in i MinSkatt, kan du själv anteckna ditt skattenummer i skattenummerregistret i MinSkatt. Se anvisningar om hur du gör det i MinSkatt

Du behöver en finländsk personbeteckning för att få ett skattenummer.

Du ska ansöka om en personbeteckning och ett skattenummer på skattebyrån. Du kan färdigt fylla i en registreringsanmälan (6150r).

Skatteförvaltningen samlar samtidigt nödvändiga uppgifter för beskattningen. Sådana är exempelvis uppgifter om

 • arbetsgivaren eller uppdragsgivaren
 • längden av vistelsen och arbetet i Finland
 • löne- eller inkomstbeloppet
 • typen av anställningsförhållandet eller uppdraget (är du uthyrd arbetstagare, yrkesutövare eller anställd i arbetsavtalsförhållande).

För detta ändamål ska du helst i förväg ha fyllt i någondera av blanketterna nedan:

Du ska till skattebyrån ta med dig dokument från vilka du kan identifieras och förutsättningar för registreringen kan kontrolleras. De dokument som du behöver ha med dig beror på det land vars medborgare du är.

Du ska ta med dig

 • ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort på vars fotografi du kan identifieras utan problem
 • Migrationsverkets intyg över att uppehållsrätten har registrerats om det redan har gått över 3 månader från att du anlände till Finland – mer information om registrering av uppehållsrätten (Migrationsverket)
 • arbetsavtalet.

Om det av arbetsavtalet inte framgår vilket arbete som utförs i Finland ska du dessutom lämna arbetsgivarens skriftliga redogörelse för minst följande:

 • namnen på arbetstagaren och arbetsgivaren
 • vilket arbete du utför i Finland
 • under vilken tidsperiod du arbetar i Finland
 • arbetsstället
 • den finländska beställaren av arbetet, dvs. för vem arbetet utförs.

Du ska ta med dig

 • ett giltigt pass på vars fotografi du kan identifieras utan problem
 • ett gällande uppehållstillstånd eller ett visum när ett sådant krävs (behovet är exempelvis beroende av vistelsens längd och din nationalitet).
 • arbetsavtalet

  Om det av arbetsavtalet inte framgår vilket arbete som utförs i Finland ska du dessutom lämna arbetsgivarens skriftliga redogörelse för minst följande:
  • namnen på arbetstagaren och arbetsgivaren
  • vilket arbete du utför i Finland
  • under vilken tidsperiod du arbetar i Finland
  • arbetsstället
  • den finländska beställaren av arbetet, dvs. för vem arbetet utförs.
 • i allmänhet arbetstillståndet – rätten att arbeta har i allmänhet antecknats i beslutet om uppehållstillstånd.

Mer information om rätten att arbeta och uppehållstillstånd (Migrationsverket)

För att få personbeteckningen ska du personligen besöka Skatteförvaltningens kontor. Alla kontor beviljar inte personbeteckningar. Se skattebyråerna där utländska personer kan få en finländsk personbeteckning.

Om du stannar i Finland i över ett år har du kanske rätt till en hemkommun i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata reder ut förutsättningarna för en hemkommun samt avgör om det för dig antecknas en hemkommun i befolkningsdatasystemet.

Ytterligare information om betydelsen av en hemkommun (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

Mer information om beskattningen och bland annat om att ansöka skattekort

Som arbetsgivare kan du ansöka om att få skattenummer till dina arbetstagare

Skicka uppgifterna via Ilmoitin.fi

Skicka dina arbetstagares personbeteckningar elektroniskt i filformat till Skatteförvaltningen.

Du kan samtidigt be om att få dina arbetstagare registrerade i byggbranschens skattenummerregister.

När du elektroniskt ber om att få skattenummer för minst 20 personer antecknas dessa automatiskt i registret.

Du kan även skicka en begäran om skattenummer till Skatteförvaltningen om du som arbetsgivare redan har skattenumren men vill att arbetstagarna införs i skattenummerregistret.

Skicka uppgifterna via Ilmoitin.fi som postbeskrivning: arbetsgivarens skattenummerbegäran.

Registrera i MinSkatt

Som arbetsgivare kan du registrera skattenumren även i MinSkatt med skattenumret eller personbeteckningen. Efter registreringen får du uppgifter om registreringen. 

Om du har registrerat med personbeteckningar får du som arbetsgivare i retur de registrerade personernas skattenummer.

Övriga registreringssätt

Du kan också registrera ett skattenummer genom att ringa servicenumret 029 497 070 (samtalspris lna/msa) eller besöka en skattebyrå.

Om det till byggarbetsplatsen kommer utländska personer som behöver en personbeteckning och ett skattenummer ska de besöka en skattebyrå. Om det kommer över 5 utländska personer ska du boka tid till en skattebyrå.

Även studerande och lärare behöver skattenummer om de vistas på byggarbetsplatser. Skattenumret kan antecknas t.ex. på läroanstaltens kort som då kan användas som personkort.

Läroanstalten tar hand om ärendet för studenterna.

Läroanstalten kan

 • göra en lista över studerande som behöver ett skattenummer
 • be om att studenterna införs i det offentliga skattenummerregistret

Listan ska innehålla namnet och personbeteckningen på alla de studenter som ansöker om skattenummer samt studenternas underskrift.

Av dokumentet ska också framgå vem av skolans anställda som har getts fullmakt att för studenterna beställa skattenummer och be om registrering i skattenummerregistret så att uppgifterna om skattenummer ska kunna riktas till personen med fullmakt och skickas till läroanstalten.