Arbetsgivaren på byggarbetsplatsen – så hjälper du arbetstagaren med skatteärenden

Kommer du till Finland för att arbeta och behöver ett skattekort eller skattenummer och skattekort:
Ring tfn 029 497 050 (på finska och engelska)
Öppettiderna på skattebyråerna har begränsats och vi rekommenderar inte besök på skattebyråerna.

Varje person som jobbar på ett bygge ska ha ett fotoförsett personkort med skattenummer och hålla det på ett synligt ställe. Skattenumret ska ha förts in i skattenummerregistret.

Arbetstagaren behöver en finsk personbeteckning för att få ett skattenummer.

Ifall du är en egenföretagare, dvs. en yrkesutövare, ta reda på hur du ska bära dig åt.

Svara på frågorna genom att välja det alternativet som motsvarar din situation.

Till slut får du instruktioner om

  • hur du kan handleda arbetstagaren
  • vad du kan göra för arbetstagaren
  • vad du som arbetsgivare själv ska ta hand om.