Arbeta på en byggarbetsplats i Finland – instruktioner för arbetstagaren

Kommer du till Finland för att arbeta och behöver ett skattekort eller skattenummer och skattekort:

Om du inte har en finsk personbeteckning, ring 029 497 003. Våra kundhandledare berättar hur du ska gå till väga. Du behöver inte besöka skattebyrån. Undantagsförfarandet är i kraft fram till 30.9.2021. Läs mer i nyheten: En utländsk arbetstagare kan få ett skattekort eller skattenummer utan att besöka skattebyrån.
Öppettiderna på skattebyråerna har begränsats och vi rekommenderar inte besök på skattebyråerna.
Om du har en finsk personbeteckning och kan logga in i MinSkatt, kan du själv anteckna ditt skattenummer i skattenummerregistret i MinSkatt. Se anvisningar om hur du gör det i MinSkatt

När du kommer för att arbeta på en byggarbetsplats i Finland ska du registrera dig genast och skaffa dig ett skattenummer. Om du inte har ett skattenummer kommer du inte in på byggarbetsplatsen. Skattenumret ska också synas på ditt fotoförsedda personkort.
Om du anställer arbetstagare på en byggarbetsplats, se instruktioner för arbetsgivaren.

Exakta instruktioner får du genom att svara på frågorna på den här sidan. Välj det alternativ som motsvarar din situation.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.