Pensionärer som flyttar till Spanien

Finländska pensioner beskattas vanligen i Finland, även om pensionstagaren bor utomlands.

Om du flyttar till Spanien är dock situationen en annan. Finland och Spanien har ingått ett skatteavtal, som i vissa fall hindrar att en pension som har intjänats på den privata sektorn och folkpension beskattas i Finland.

Deklarera både dina utländska och finländska inkomster i skattedeklarationen

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

En finsk medborgare som flyttar utomlands är allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och under tre därpå följande år.

Statliga och kommunala arbetspensioner beskattas i Finland

Pensioner som grundar sig på statlig och kommunal anställning beskattas i Finland även om du har flyttat permanent till Spanien. I undantagsfall kan beskattningen dock överföras till Spanien om du har tjänat in din pension genom att arbeta i en statlig eller kommunal affärsverksamhet, t.ex. hos VR. Spanien beskattar din pension även i det fall att du blir spansk medborgare.

När betalar man skatt på en pension från den privata sektorn till Spanien?

Beskattningen av en pension från den privata sektorn kan övergå till Spanien endast om du flyttar dit permanent. En flytt kan vanligen ses som permanent om du inte längre har kvar ett hem i Finland. Om du fortfarande har en bostad till ditt förfogande i Finland är situationen problematisk i beskattningshänseende. Om du uppehåller dig mycket i Finland och även på vintrarna, kan beskattningsrätten vanligen inte övergå till Spanien åtminstone under de tre första åren.

Om du uppvisar en tillräcklig utredning om flytten, övergår beskattningen av en pension från den privata sektorn från Finland till Spanien då alla följande förutsättningar uppfylls:

  1. Du har gjort en anmälan om en permanent flytt till Spanien till det finländska befolkningsregistret.
  2.  Du har en permanent bostad i Spanien.
  3. Den spanska myndigheten anser att du bor i Spanien i beskattningshänseende.

 På basis av detta kan Spanien även beskatta dina inkomster från Finland.

Ansök om skattekort från Skatteförvaltningen i Finland

Om du vill att beskattningen av din pension övergår till Spanien kan du ansöka om ett skattekort för detta ändamål i Finland. Du kan göra ansökan med blanketten 6207a. Bifoga den globala skattskyldigheten i en annan stat på ett intyg utfärdat av skattemyndigheten i denna stat (ett s.k. intyg över hemvist). Bifoga även en utredning om din permanenta bostad i Spanien, t.ex. en kopia av köpebrevet eller hyresavtalet. Dessutom behövs en utredning om att du har avstått från ditt hem i Finland. En sådan utredning kan vara t.ex. en kopia av köpebrevet, ett intyg över att du sagt upp hyresavtalet eller en utredning om uthyrning av en ägarbostad.

Sjukvårdspremie betalas till Finland

Även om du bor permanent i Spanien, ersätter Finland vanligen dina sjukvårdskostnader till Spanien. Därför ska du betala den försäkrades sjukvårdspremie till Finland, vilken uppgår till cirka 1,5 % av pensionen. EU:s socialskyddsförordning 883/2004 reglerar ersättningen av sjukvårdskostnader.

Komihåglista för pensionstagare som flyttar utomlands

Gör en flyttanmälan till magistraten gällande den utländska adressen

  • Skatteförvaltningen får automatiskt information av magistraten om en permanent flyttanmälan.
  • Om du gör en tillfällig adressändring till magistraten måste du också anmäla den separat till Skatteförvaltningen.

  • Ändras adressen i utlandet ska den nya adressen anmälas till magistraten och Skatteförvaltningen.

Ta reda på om beskattningen hos den lokala skattemyndigheten

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken