När en utländsk arbetstagare flyttar från Finland

Om du är utländsk medborgare eller en person utan medborgarskap upphör din allmänna skattskyldighet i Finland så fort du flyttar från Finland. En tillfällig frånvaro från Finland inverkar däremot inte på beskattningen.

När du flyttar permanent från Finland och samtidigt slutar arbeta i Finland ska du kontrollera hos Skatteförvaltningen skattebeloppet för året du flyttat. Lämna in en finsk skattedeklaration av dina inkomster för flyttningsåret, anmäl din nya adress och ditt utländska bankkonto för en eventuell skatteåterbäring.

Om du ännu får lön från Finland ska du kontrollera inkomstgränsen i ditt skattekort och ändra förskottsskatten vid behov

Beställ ett nytt skattekort

Andra sätt att beställa ett ändringsskattekort:

Uppskatta behovet av skatt med vår räknare  (skatt.fi/skatteprocentraknare).

Om Skatteförvaltningen har fastställt förskottsskatter för dig för flyttningsåret, ska du göra en separat ansökan om avlyftande av de återstående förskottsskatterna. Om du inte gör ansökan om avlyftande, kan förskottsskatterna obefogat gå till indrivning.

  • Ansöka om förskottsskatt eller höjning eller nedsättning av förskottsskatten redan under skatteåret, senast i mitten av november. Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att ansöka om nedsättning av för hög förskottsskatt.
  • För en ny förskottsskatt eller ändring av förskottsskatten måste du uppskatta dina inkomster och avdrag för hela året. Anmäl också vad du hunnit tjäna in efter årsskiftet och hur mycket skatt som tagits ut på inkomsterna.

Deklarera inkomsterna för flyttningsåret i skattedeklarationen

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen i mars eller april.  Om det inte finns något att tillägga eller korrigera behöver deklarationen inte returneras. Kontrollera alltid alla uppgifter i skattedeklarationen.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Anmäl adressändringen och ditt nya utländska bankkonto när du flyttar permanent bort från Finland och samtidigt också slutar arbeta i Finland

Gör en permanent adressändring till magistraten inom en vecka efter flytten. Det räcker för Skatteförvaltningen med en flyttanmälan som du gjort till magistraten om en permanent flyttning.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken