Ansök om förfarande för ömsesidig överenskommelse

Om du bor i Finland kan du ansöka om ett förfarande för ömsesidig överenskommelse hos Skatteförvaltningen i Finland. På engelska heter förfarandet för ömsesidig överenskommelse Mutual Agreement Procedure, det vill säga ”MAP”.

Förfarandet för ömsesidig överenskommelse kan

Tidsfristen för att lämna en ansökan varierar beroende på vilket skatteavtal det är fråga om. Därför har skattemyndigheterna i de olika staterna nödvändigtvis inte en tidsfrist inom vilken de ska behandla förfarandet för ömsesidig överenskommelse, och därmed kan behandlingen ta till och med några år.

Skicka ansökan om ett förfarande för ömsesidig överenskommelse senast inom tre år från att dubbelbeskattningen har framkommit, till exempel när du har fått beskattningsbesluten av båda staterna. I EU-fall får du ett avgörande i förfarandet för ömsesidig överenskommelse i regel senast inom två år.

Om det gäller en EU-stat kan du också ansöka om ett förfarande för ömsesidig överenskommelse för EU-fall.

Så här gör du en MAP-ansökan

Du kan fritt formulera din ansökan på finska, svenska eller engelska. Det finns ingen särskild blankettmall för ansökan. Skatteförvaltningen översätter vid behov din ansökan till engelska och skickar den vidare till myndigheten i den andra staten. 

Skriv rubriken ”Ansökan om förfarande för ömsesidig överenskommelse” på din ansökan.

Ange följande uppgifter i din ansökan:

 1. vilket förfarande du ansöker om: förfarande enligt ett skatteavtal eller förfarandet för EU-fall
 2. vilken stat ditt ärende gäller. Ange också om du även har lämnat ansökan till den andra staten
 3. dina kontaktuppgifter: namn, personbeteckning, ett eventuellt utländskt skatte- eller personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress. Om du använder ett ombud, även namn och processadress för ombudet 
 4. skatteår som ditt ärende gäller 
 5. hur du har beskattats i den andra staten och i Finland:
  • vilka av dina inkomster som har beskattats i båda staterna
  • hur mycket du har betalat i skatt i dessa stater
  • när och hur dubbelbeskattningen har framkommit (exempelvis beskattningsbesluten som du har fått) 
  • vilka beslut du har fått i ärendet
  • bifoga kopior av besluten
 6. artiklarna i skatteavtalet och den lagstiftning som staternas myndigheter har tillämpat i din beskattning om du har dessa uppgifter. I regel hittar du dem i beskattningsbesluten eller så kan du be att få dem av myndigheterna i staterna
 7. har du begärt omprövning av eller ansökt om ändring i din beskattning i någondera av staterna. Om du har gjort det ska du bifoga kopior av besluten, även en kopia av det slutliga beslutet om skattebeloppet

Skicka ansökan per e-post via adressen https://turvaposti.vero.fi till Skatteförvaltningens e-postlåda MAP@vero.fi eller per post till adressen

Huvudstadsregionens skattebyrå / Internationella ärenden MAP
PB 400
00052 Skatt

Skatteförvaltningen ger råd om och handledning i valet av förfarande och att göra en ansökan. Vid behov ring vårt servicenummer (Personkunders internationella inkomstbeskattning).

Skatteförvaltningen eller myndigheten i den andra staten ber vid behov om mera uppgifter. Lämna dessa uppgifter inom tidsfristerna. Skatteförvaltningen och/eller myndigheten i den andra staten kan avslå din ansökan om den innehåller brister. 

Mer information om beskattning utomlands i strid med skatteavtal